Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CỐ VẤN HỌC TẬP 2019-2020

KHOA ĐIỆN TỬ

(Thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN)

TT

Họ tên

Chức vụ

Chức danh/Nhiệm vụ

Thông tin liên hệ

1

Lê Văn Thái

Trưởng khoa

Trưởng ban, tổ chức các hoạt động cố vấn học tập cho HSSV khoa Điện tử.

ĐT: 0912006453

khoadientu@haui.edu.vn

2

Vũ Trung Kiên

Phó khoa

UV, phụ trách các hoạt động NCKH, định hướng nghề nghiệp, Công tác HSSV.

ĐT: 0989646848

vutrungkienfee@gmail.com

3

Hoàng Mạnh Kha

Phó khoa

UV, phụ trách các hoạt động đào tạo.

ĐT: 0912668779

khahoang@haui.edu.vn

4

Nguyễn Thị Diệu Linh

T. Bộ môn

UV, phụ trách Lớp ĐT7, 8, lớp MMT& T thông

Khóa K11, K12, K13, K14

ĐT: 0912215294

dieulinh79@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Anh

T. Bộ môn

UV, phụ trách Lớp Điện tử 1,2,3,4

Khóa K11, K12, K13, K14

ĐT: 0912145423

n_anhdt@yahoo.com.vn

6

Bồ Quốc Bảo

T. Bộ môn

UV, phụ trách Lớp Kỹ thuật máy tính 1,2

Khóa K11, K12, K13, K14

ĐT: 0936779989

bqbao77@gmail.com

7

Nguyễn Tiến Kiệm

T. Bộ môn

UV, phụ trách Lớp Điện tử 5,6, Đại học LT

Khóa K11, K12, K13, K14

ĐT: 0913083484

kiem.nguyentien7@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Tầng 12 tòa nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Điện thoại: 02437655212, số máy lẻ 264.

Địa chỉ mail Ban cố vấn học tập: dientuhauicvht@gmail.com; khoadientu@haui.edu.vn

  • Thứ Sáu, 11:35 16/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Thứ Ba, 08:50 27/04/2021
Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020

Các bài đã đăng

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Thứ Tư, 09:09 07/10/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH LT Khóa 13 và SV có nhu cầu TN sớm

Thứ Năm, 15:10 15/08/2019
Hướng dẫn học vượt

Hướng dẫn học vượt

Thứ Sáu, 15:20 19/04/2019
Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Thứ Bảy, 14:18 19/08/2017

Kế hoạch: Về việc tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 16:05 25/07/2017

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Chủ Nhật, 11:18 05/03/2017

Video giới thiệu