Hội thảo góc nhìn chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp về công nghiệp bán dẫn – "Semiconductor Career Insight"

Kỷ nguyên công nghệ số đang thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn trên toàn cầu phát triển mạnh mẽ, điều này tạo ra rất nhiều cơ hội cho các đất nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều thử thách trong hành trình phát triển nền công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần chủ động nghiên cứu phát triển và đặc biệt là tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Xem thêm

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO, BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI SVNCKH NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024 (Điều chỉnh thời gian)

Xem thêm

Thông báo mời viết bài tham dự hội nghị khoa học HaUI lần thứ VIII

Để Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ 8 được tổ chức thành công, Ban Tổ chức Hội nghị kính đề nghị các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ giảng viên, nhà khoa học tham gia viết bài.

Xem thêm

Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2023-2024

Ngày 20/9/2023 Hiệu trưởng ban hành quyết định số 1213/QĐ-ĐHCN phê duyệt 585 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học

Xem thêm

Thông báo đăng ký đề tài SV NCKH năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 116/TB-ĐHCN ngày 07/07/2023 của Nhà trường về việc đăng ký đề tài SV NCKH năm học 2023-2024, Khoa triển khai cụ thể như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Seminar hợp tác trao đổi gv/sv với ĐH Palermo (Ý)

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa 2 trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và ĐH Palermo (UNIPA) trong việc trao đổi giảng viên/nhân viên và sinh viên. Giáo sư Salvatore Stivala (UNIPA) thực hiện buổi seminar tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm

Thông báo tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ đề tài SV NCKH năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 39/KH-ĐHCN ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường, đề nghị các thầy/cô hướng dẫn các nhóm SV NCKH năm học 2022-2023 thực hiện các nội dung sau:

Xem thêm

Đánh giá đề tài NCKH cấp đơn vị: ‘‘Sử dụng công nghệ AI cho dự đoán chất lượng không khí’’

Vào lúc 13h30 ngày 05/10/2022 tại phòng hội thảo tầng 12 nhà A1 thực hiện theo Quyết định số 1147/QĐ-ĐHCN ngày 22/09/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp về việc thành lập hội đồng đánh giá đề tài Nghiên cứu khoa học cấp đơn vị đối với đề tài : "Sử dụng công nghệ AI cho dự đoán chất lượng không khí’’ do ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ giảm áp một chiều (DC-DC buck coverter) ứng dụng logic mờ”

Vào lúc 9h00 ngày 30/9/2022 tại phòng hội thảo tầng 12 nhà A1, hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp đơn vị đối với đề tài NCKH: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ giảm áp một chiều (DC-DC buck coverter) ứng dụng logic mờ” do TS. Kiều Xuân Thực làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Giới thiệu đề tài giải nhất SV NCKH, tên đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế truyền tín hiệu qua đường nguồn cấp”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài gồm có: Trần Đức Mạnh lớp 2018DHDTTT07-ĐH K13, Đặng Văn Hùng lớp 2018DHDTTT02-ĐH K13, Đỗ Thế Toàn lớp 2018DHDTTT02-ĐH K13, Hoàng Thanh Long lớp 2018DHDTTT01-ĐH K13 dưới sự hướng dẫn khoa học của Ths. Lê Anh Tuấn.

Xem thêm