Khai mạc Hội nghị quốc tế về nghiên cứu tính toán thông minh trong kỹ thuật lần thứ IV, năm 2019 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 08/8/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 "Nghiên cứu về tính toán thông minh trong kỹ thuật" (The Fourth International Conference on Reseach in Intelligent and Computing in Engineering)

Xem thêm

Lễ tổng kết sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019

Năm học 2018-2019, Khoa Điện tử có 52 sinh viên tham gia NCKH với 17 công trình nghiên cứu, cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của 17 giảng viên. Hội đồng đánh giá công trình đã chọn ra được 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba cho các đề tài nghiên cứu xuất sắc.

Xem thêm

Nghiệm thu giáo trình: “Xác suất và quá trình ngẫu nhiên” Chủ biên TS. Hoàng Mạnh Kha

Chiều ngày 01 tháng 03 năm 2019, Phòng Khoa học công nghệ của Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu giáo trình "Xác suất và quá trình ngẫu nhiên" do Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha chủ biên. Đây là giáo trình đầu tiên của Nhà trường về lĩnh vực Xác xuất và quá trình ngẫu nhiên dành cho giảng dạy sau đại học cho các chuyên ngành Điện, điện tử, truyền thông, điều khiển tự động, kỹ thuật robot...

Xem thêm

Nghiệm thu sản phẩm đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, xây dựng thuật toán Điều khiển Robot bầy đàn ứng dụng trong công tác cứu hộ, cứu nạn".

Sáng ngày 11/12/2018 tại khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu sản phẩm đề tài “Nghiên cứu, xây dựng thuật toán Điều khiển Robot bầy đàn ứng dụng trong công tác cứu hộ, cứu nạn” do TS. Hoàng Mạnh Kha làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của HS-SV

Thực hiện thông báo số 91/TB-ĐHCN, ngày 05/06/2018 của Nhà trường về việc đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2018-2019, khoa Điện tử đề nghị:

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH năm học 2017 - 2018

Ngày 10/05/2018 tại hội trường tầng 2 nhà A7 Hội đồng chuyên ngành Điện tử, Công nghệ thông tin đã tiến hành nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Xem thêm