Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2023-2024

Ngày 20/9/2023 Hiệu trưởng ban hành quyết định số 1213/QĐ-ĐHCN phê duyệt 585 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học

Xem thêm

Thông báo đăng ký đề tài SV NCKH năm học 2023-2024

Thực hiện thông báo số 116/TB-ĐHCN ngày 07/07/2023 của Nhà trường về việc đăng ký đề tài SV NCKH năm học 2023-2024, Khoa triển khai cụ thể như sau:

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Seminar hợp tác trao đổi gv/sv với ĐH Palermo (Ý)

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa 2 trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và ĐH Palermo (UNIPA) trong việc trao đổi giảng viên/nhân viên và sinh viên. Giáo sư Salvatore Stivala (UNIPA) thực hiện buổi seminar tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm

Thông báo tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ đề tài SV NCKH năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 39/KH-ĐHCN ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường, đề nghị các thầy/cô hướng dẫn các nhóm SV NCKH năm học 2022-2023 thực hiện các nội dung sau:

Xem thêm

Đánh giá đề tài NCKH cấp đơn vị: ‘‘Sử dụng công nghệ AI cho dự đoán chất lượng không khí’’

Vào lúc 13h30 ngày 05/10/2022 tại phòng hội thảo tầng 12 nhà A1 thực hiện theo Quyết định số 1147/QĐ-ĐHCN ngày 22/09/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp về việc thành lập hội đồng đánh giá đề tài Nghiên cứu khoa học cấp đơn vị đối với đề tài : "Sử dụng công nghệ AI cho dự đoán chất lượng không khí’’ do ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ giảm áp một chiều (DC-DC buck coverter) ứng dụng logic mờ”

Vào lúc 9h00 ngày 30/9/2022 tại phòng hội thảo tầng 12 nhà A1, hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp đơn vị đối với đề tài NCKH: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ giảm áp một chiều (DC-DC buck coverter) ứng dụng logic mờ” do TS. Kiều Xuân Thực làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Giới thiệu đề tài giải nhất SV NCKH, tên đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế truyền tín hiệu qua đường nguồn cấp”

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài gồm có: Trần Đức Mạnh lớp 2018DHDTTT07-ĐH K13, Đặng Văn Hùng lớp 2018DHDTTT02-ĐH K13, Đỗ Thế Toàn lớp 2018DHDTTT02-ĐH K13, Hoàng Thanh Long lớp 2018DHDTTT01-ĐH K13 dưới sự hướng dẫn khoa học của Ths. Lê Anh Tuấn.

Xem thêm

Giới thiệu đề tài nhóm giải nhất SV NCKH trong lĩnh vực điện tử, đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế trợ lý ảo cá nhân trên nền tảng web kết hợp học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên”.

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài gồm có Nguyễn Đức Nam Bình lớp 2018DHDTTT01-ĐH K13 chủ nhiệm đề tài các thành viên Lê Thanh Nga lớp 2018DHDTTT06-ĐH K13, Tăng Xuân Biên lớp 2018DHDTTT06-ĐH K13, Trần Minh Chiến lớp 2019CDCNTT01-ĐH K21, Trần Bá Hiến lớp 2018DHDTTT04-ĐH K13 dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Hà Thị Kim Duyên

Xem thêm

Giới thiệu đề tài nhóm giải nhất SV NCKH trong lĩnh vực điện tử, Đề tài "Nghiên cứu kỹ thuật định dạng và điều khiển búp sóng sử dụng mảng anten phẳng"

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài gồm có Lê Thành Long lớp 2018DHKTMT02 - ĐH K13, Nguyễn Tiến Hùng lớp 2018DHKTMT02 - ĐH K13 và Hoàng Văn Đạo lớp 2019DHDTTT06 - ĐH K14 với sự hướng dẫn của TS. Tống Văn Luyên

Xem thêm

Giới thiệu đề tài “Thiết kế và mô phỏng bộ chuyển tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 13-bit sử dụng phần mềm Matlab” Giải nhất lĩnh vực Điện tử trong hội nghị tổng kết và trao giải sinh viên NCKH lần thứ XIII

Nằm trong chuỗi bài viết các đề tài giải nhất trong Hội nghị Tổng kết và trao giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 Đề tài “Thiết kế và mô phỏng bộ chuyển tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 13-bit sử dụng phần mềm Matlab” của nhóm 3 sinh viên đến từ Khoa Điện tử gồm Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Văn Tuấn đạt Giải Nhất cuộc thi Sinh viên NCKH lần thứ XIII.

Xem thêm