Báo cáo, nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm 2020

Qua buổi nghiệm thu đề tài NCKH lần này các thầy cô trong hội đồng nghiệm thu một lần nữa gửi gắm những hy vọng và niềm tin về một thế hệ sinh viên mới sẽ có nhiều hơn những công trình NCKH có giá trị trong thực tiễn, góp phần vào sự phát triển chung của nền giáo dục nước nhà.

Xem thêm

Tọa đàm “Ứng dụng AI trong thị giác máy”

Nhằm tạo diễn đàn khoa học để các cán bộ giảng viên của khoa trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai công nghệ kỹ thuật thuộc ngành Điện tử, viễn thông. Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong toàn bộ cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa.

Xem thêm

Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khoa học – Student’s Scientific Ideas 2020

Đẩy mạnh phong trào NCKH trong ĐVTN, thông qua cuộc thi có thể tổng hợp và lựa chọn các ý tưởng tốt phát triển thành đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2020.

Xem thêm

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn (Nộp tại Văn phòng khoa trước ngày 30/8/2020).

Xem thêm

Nghiệm thu 03 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy chuyên ngành khoa Điện tử

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, phòng Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 03 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy chuyên ngành CNKT Điện tử - truyền thông.

Xem thêm

Hội nghị Khoa học cấp khoa năm học 2019 -2020

Ngày 24/6/2020 tại phỏng hội thảo tầng 12 nhà A1, khoa Điện tử đã tổ chức Hội nghị khoa học cấp đơn vị nhằm tạo diễn đàn khoa học để CB-GV công bố, trao đổi, chia sẻ học thuật kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng đào tạo trong toàn đơn vị. Hội thảo đã thu hút 24 cán bộ giảng viên và báo cáo viên tham gia hội thảo.

Xem thêm

Kế hoạch Tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài SV NCKH năm học 2019-2020

Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài sinh viên NCKH năm học 2019 - 2020 chuẩn bị hội nghị SV NCKH lần thứ XI; Nhà trường triển khai kế hoạch tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH của SV nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2019-2020

Nhà trường giao nhiệm vụ NCKH cho 27 chủ nhiệm đề tài là sinh viên khoa Điện tử

Xem thêm

Sinh viên và vấn đề nghiên cứu khoa học

Thông qua một ít chia sẻ này, Hy vọng rằng các bạn SV sẽ có thêm nhiều khám phá và trải nghiệm mới khi tham gia NCKH. Chúc cho các em sẽ vẽ nên mảng sáng trong bức tranh NCKH của sinh viên Việt Nam

Xem thêm