Thông tin tổ chức Olympic tin học 2021

Trong các năm trước đã có SV của khoa đạt thành tích cao tại kỳ thì Olympic tin học cả khối không chuyên và khối chuyên tin, do đó SV của khoa hoàn toàn đủ khả năng tham gia các cuộc thi này.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: Nghiên cứu thiết kế nút mạng trong mạng cảm biến không dây cho các ứng dụng IoT

Chiều ngày 20/07/2021, Phòng KHCN kết hợp với khoa Điện tử tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: Nghiên cứu thiết kế nút mạng trong mạng cảm biến không dây cho các ứng dụng IoT do TS. Nguyễn Viết Tuyến làm Chủ nhiệm đề tài

Xem thêm

Kỹ năng, hiểu biết cần thiết về nghiên cứu khoa học

Sinh viên nghiên cứu khoa học trong nhà trường có cơ hội hiện thực hóa kiến thức đã học được vào các công trình nghiên cứu để sáng tạo ra phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn.

Xem thêm

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường năm học 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch 96/KH-ĐHCN về việc nghiệm thu đề tài NCKH SV của trường, căn cứ tiến độ thực hiện của các nhóm SV NCKH, trên cơ sở kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thông báo số 89/TB-BCĐ ngày 12/05/2021, hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường SV NCKH năm học 2020-2021 khoa Điện tử thông báo kế hoạch cụ thể nghiệm thu đề tài như sau:

Xem thêm

Phát động cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2021

Kế hoạch tổ chức thi đấu cấp trường Dự kiến tháng 7 năm 2021.

Xem thêm

Tọa đàm “Ứng dụng AI trong thị giác máy”

Nhằm tạo diễn đàn khoa học để các cán bộ giảng viên của khoa trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai công nghệ kỹ thuật thuộc ngành Điện tử, viễn thông. Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong toàn bộ cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa.

Xem thêm

Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khoa học – Student’s Scientific Ideas 2020

Đẩy mạnh phong trào NCKH trong ĐVTN, thông qua cuộc thi có thể tổng hợp và lựa chọn các ý tưởng tốt phát triển thành đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2020.

Xem thêm

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn (Nộp tại Văn phòng khoa trước ngày 30/8/2020).

Xem thêm

Nghiệm thu 03 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy chuyên ngành khoa Điện tử

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, phòng Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 03 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy chuyên ngành CNKT Điện tử - truyền thông.

Xem thêm