Cơ sở vật chất

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Khoa Điện tử đang quản lý 26 phòng thực hành/thí nghiệm trang bị nhiều thiết bị, máy móc, phần mềm hiện đại phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, như: Phần mềm SystemVue phục vụ thiết kế hệ thống Điện tử, viễn thông; Phần mềm EMPro phục vụ thiết kế và mô phỏng trường điện từ; Máy phát tín hiệu lập trình được của hãng Keysight; Máy phân tích tín hiệu của hãng Keysight; Hệ thống phân tích nguồn Keysight; Hệ thống phân tích tín hiệu không dây OTA Keysight; Máy phân tích phổ; Máy hàn chipset; Hệ thống PLC và mạng truyền thông công nghiệp thế hệ mới của Mitsubishi Electric Vietnam tài trợ; cùng hàng trăm thiết bị phục vụ đào tạo như Máy hiện sóng số; Máy phát xung; Nguồn một chiều;… và trên 350 máy tính có cấu hình cao. Khoa Điện tử hiện có 01 văn phòng khoa, 01 phòng hội thảo hiện đại với quy mô 55 người, có 02 phòng làm việc riêng cho Trưởng khoa và 01 phó Khoa, 04 phòng sinh hoạt chuyên môn cho 04 bộ môn, các phòng làm việc của giảng viên, sinh viên nghiên cứu, các phòng được thiết kế đầy đủ ánh sáng, trang bị đủ thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc cho giảng viên và chuyên viên của khoa. Khoa Điện tử được sử dụng chung giảng đường, phòng học, phòng máy tính, khuôn viên vui chơi với các đơn vị khác trong trường. Các phòng học lý thuyết được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, hiện đại phục vụ tốt cho đào tạo như: Micro, màn hình, máy chiếu, điều hòa… Hàng năm, Khoa tiếp tục đề xuất xây dựng các phòng thực hành, thí nghiệm, đầu tư bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Cở sở vật chất Khoa Điện tử

Văn phòng khoa Điện tử (Phòng 1204 - Tầng 12 nhà A1)

1. Văn phòng

Văn phòng Khoa, phòng Trưởng khoa, phòng Phó Trưởng khoa, phòng Hội thảo 3 và văn phòng Đoàn Thanh niên được đặt tại tầng 12 nhà A1.

2. TT CN&CGCN

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ được đặt tại tầng 12 nhà A1.

Cở sở vật chất Khoa Điện tửPhòng 1203 nhà A1 - Phòng TN-TK và Mô phỏng hệ thống

3. Bộ môn Điện tử tin học

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 13 nhà A1.

 • Trung tâm NC Điện tử Máy tính - P 1307 A1

 • Phòng TN Mạng và truyền thông 1 - P.1302-A1

 • Phòng TN Mạng và truyền thông 2 - P.1303-A1

 • Phòng TN Vi điều khiển - P.1304-A1

 • Phòng TN Vi xử lý - P.1305-A1

 • Phòng TN Thiết kế hệ thống số - P.1306-A1

Cở sở vật chất Khoa Điện tửP.1204 nhà A1 - Phòng TN-TK Mạch điện tử

4. Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 14 nhà A1.

 • Trung tâm NC Kỹ thuật điện tử - P.1407 - A1

 • Phòng thí nghiệm Điện tử số - P.1402-A1

 • Phòng thí nghiệm Điện tử tương tự - P.1403-A1

 • Phòng TN Điện tử cơ bản 01 - P.1404-A1

 • Phòng TN Điện tử cơ bản 02 - P.1405-A1

 • Phòng TN Điện tử cơ bản 03 - P.1406-A1

Cở sở vật chất Khoa Điện tửPhòng 1404 nhà A1 - Phòng TN Điện tử tương tự

5. Bộ môn Điện tử công nghiệp

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 15 nhà A1.

 • Phòng thí nghiệm Mạng truyền thông công nghiệp - P.1502-A1

 • Phòng thí nghiệm Thiết bị điện tử công nghiệp - P.1503-A1

 • Phòng TN Điện tử công suất - P.1504-A1

 • Phòng thí nghiệm Xử lý số tín hiệu - P.1505-A1

 • Phòng thí nghiệm PLC và biến tần - P.1506-A1

 • Phòng Nghiên cứu Điện tử công nghiệp - P. 1507-A1

Cở sở vật chất Khoa Điện tửPhòng 1501 nhà A1 - Phòng TN PLC và Biến tần

6. Bộ môn Điện viễn thông

Các phòng thí nghiệm, nghiên cứu của bộ môn được đặt tại Tầng 16 nhà A1.

 • Trung tâm Điện tử viễn thông

 • Phòng TN Kỹ thuật truyền hình - P.1602-A1

 • Phòng thí nghiệm Truyền thông không dây - P.1603-A1

 • Phòng thí nghiệm Truyền thông đa phương tiện - P.1604-A1

 • Phòng thí nghiệm Mô phỏng hệ thống thông tin - P.1605-A1

 • Phòng thí nghiệm Truyền thông số - P. 1606 A1

 • Phòng Nghiên cứu Điện tử viễn thông - P.1607-A1

  Cở sở vật chất Khoa Điện tửPhòng 1601 - Phòng thí nghiệm Hệ thống Viễn thông

7. Một số hình ảnh về thiết bị thí nghiệm khoa điện tử

Cở sở vật chất Khoa Điện tửKIT IoT KEYSIGHT U3810A

Cở sở vật chất Khoa Điện tửKit FriendlyARM Mini2440 và máy tính nhúng Jetson-TX2

Cở sở vật chất Khoa Điện tửKit IoT Vitask

Cở sở vật chất Khoa Điện tửMáy tính Nhúng Android

Cở sở vật chất Khoa Điện tửKit thí nghiệm Thông tin vô tuyến

Cở sở vật chất Khoa Điện tửBộ thí nghiệm xử lý tín hiệu số

Cở sở vật chất Khoa Điện tửThiết bị và Kit thực hành đo lường điện tử