Chương trình thực tập năm 2021 công ty Dolphin Technology INC

Thực hiện chương trình hợp tác đào tạo của doanh nghiệp với khoa và nhà trường, khoa Điện tử thông báo chương trình đăng ký thực tập tại Công ty Dolphin Technology INC.

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng tháng 12 - 2021

Các thông tin doanh nghiệp gửi công văn tuyển dụng được cập nhật đến cuối tháng

Xem thêm

Hội thảo tuyển dụng và phỏng vấn trực tuyến của Công ty TNHH LG Display Việt Nam

Kế hoạch tổ chức Hội thảo tuyển dụng và phỏng vấn trực tuyến của Công ty TNHH LG Display Việt Nam. Thứ 7 ngày 11/12/2021

Xem thêm