Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Khoa Điện tử hệ thống lại các biểu mẫu các em sinh viên thường xuyên sử dụng như sau:

1. Mẫu Đơn xin rút bớt học phần tải về tại đây

(Hiện tại sinh viên có thể làm thủ tục online trên trang đại học điện tử)

2. Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần : Tải về tại đây

3. Mẫu đơn xin xem xét việc đăng ký học phần: tải về tại đây

4. Mẫu đơn đăng ký vào lớp : Tải về tại đây

5. Mẫu đơn xin mở lớp học phần lớp thường: Tải về tại đây Lớp theo yêu cầu :Tải về tại đây

6. Mẫu Nghỉ học dài ngày đi viện: tải về tại đây

7. Mẫu xin bảo lưu lý do sức khỏe : tải về tại đây

8. Mẫu đơn xin bảo lưu vì lý do cá nhân (xem điều 15 qui chế đào tạo): tải về tại đây

9. Mẫu đơn xin học tiếp sau thời gian nghỉ bảo lưu tải về tại đây

10. Mẫu đơn xin chuyển hệ Tải về tại đây

11. Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí tải về tại đây

12. BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHẢO THÍ: Tải về qui định 254 năm 2023

- ĐƠN XIN HOÃN BÀI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

- ĐƠN XIN THAM GIA BỔ SUNG BÀI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

- ĐƠN XIN HOÃN BÀI ĐÁNH GIÁ KTHP

- ĐƠN XIN THAM GIA BỔ SUNG BÀI ĐÁNH GIÁ KTHP

(Sinh viên phải hoàn thành việc nộp đơn xin hoãn thi về Trung tâm Khảo Thí tầng 9 nhà A10 trong vòng 10 ngày kể từ khi có giấy ra viện... )

12. Mẫu đơn xin thực tập tại doanh nghiệp: Mẫu xin thực tập DNMẫu lấy ý kiến doanh nghiệp

13. Hướng dẫn làm thủ tục thanh toán bảo hiểm khi ra viện tải về tại đây

14. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập cho SV là người dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc cận nghèo: tải về tại đây

15. Đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 86 của CP tải về tại đây

16. Mẫu 01 ưu đãi trong giáo cho con TB, BB: tải về tại đây

17. Mẫu 02 ưu đãi trong giáo cho con TB, BB: tải về tại đây

18. Các đối tượng được miễn giảm học phí theo nghị định 86/2015 NĐ-CP và hướng dẫn nộp giấy tờ kèm theo tải về tại đây

19. Qui định Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên trường ĐHCNHN 2019: tải về tại đây

20. Mẫu giấy xin xác nhận ở địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn làm hồ sơ xin học bổng: Tải về

21. Mẫu đơn xin chuyển ngành đào tạo (xem kỹ điều 15 Qui chế đào tạo): Tải về

23. Mẫu đơn xin thôi học: Tải về

Một số biểu mẫu khác đã có trong phần tiện ích trang đại học điện tử (sv.dhcnhn.vn)

- Mẫu đơn xác nhận là Sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Sinh viên đăng ký trong trang sv.dhcnhn.vn

- Mẫu giấy chứng nhận là sinh viên: Sinh viên đăng ký trong trang sv.dhcnhn.vn (Đã kết thúc khóa học nhưng chưa tốt nghiệp.)

- Mẫu giấy xác nhận là Sinh viên để vay vốn sinh viên: Sinh viên đăng ký trong trang sv.dhcnhn.vn

Các loại giấy tờ trên các em đến phòng công tác sinh viên tầng 1 nhà A8 để làm thủ tục xin cấp.

Các mẫu đơn khác xem tại đây: https://dsa.haui.edu.vn/vn/html/cac-bieu-mau-ctsv

  • Thứ Hai, 15:30 03/07/2023