Giới thiệu qui chế - qui định sinh viên cần đọc và nắm vững

Nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm vững quy định, quy chế, Nhà trường và Khoa Điện tử đã tổ chức các hoạt động giới thiệu, giải đáp qui chế đào tạo và các qui định liên quan đến công tác sinh viên như tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa, các buổi cố vấn học tập, sinh hoạt lớp ... tuy nhiên để tiện cho việc tra cứu khi cần thiết, sinh viên có thể xem lại các nội dung dưới đây.

Xem thêm

Hướng dẫn sv đăng ký xem lại bài thi kết thúc học phần

Sinh viên được cho phép xem lại bài thi/ kiểm tra và được giải đáp các thắc mắc liên quan đến kết quả thi kiểm tra của mình. Tuy nhiên sinh viên cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn để thực hiện cho đúng

Xem thêm

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Khoa Điện tử hệ thống lại các biểu mẫu các em sinh viên thường xuyên sử dụng như sau:

Xem thêm

Tổng hợp Tài liệu hướng dẫn sinh viên trong quá trình tham gia thi, theo dõi đánh giá kết quả học tập, vv

Các tài liệu và link bài viết được cập nhật từ trang tin Trung tâm Khảo thí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm