Tiến độ đào tạo năm học 2023-2024

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv... trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo năm học 2022-2023

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv... trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo năm học 2021-2022

Triển khai thực hiện năm học 2021-2022, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Kế hoạch học tập tổng thể hệ đại học chính quy và Tiến độ đào tạo hệ đại học, cao đẳng chính quy năm học 2021-2022, chi tiết trong file đính kèm.

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo kỹ năng học tập cho sinh viên Đại học K16

Nhà trường triển khai kế hoạch đào tạo kỹ năng học tập cho tân sinh viên Đại học K16 thông qua Talent Mind - một tổ chức đào tạo có rất nhiều kinh nghiệm triển khai hoạt động này.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2020-2021 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức học tập học kỳ phụ năm học 2019 - 2020

Sinh viên Đại học phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong kỳ phụ theo kế hoạch đăng ký chính thức từ ngày 01/6/2020 đến 9h00 ngày 12/6/2020.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2019-2020 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2018-2019 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm