Tiến độ đào tạo 2020-2021 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức học tập học kỳ phụ năm học 2019 - 2020

Sinh viên Đại học phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong kỳ phụ theo kế hoạch đăng ký chính thức từ ngày 01/6/2020 đến 9h00 ngày 12/6/2020.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2019-2020 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2018-2019 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2017-2018 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học

Xem thêm

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2015– 2016

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Khoa Điện tử tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Khoa năm học 2015 - 2016 như­ sau:

Xem thêm