Danh sách xét tốt nghiệp tháng 4 năm 2024

Thực hiện thông báo số 37/TB-ĐHCN ngày 22/2/2024 về việc rổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng tháng 4 năm 2024

Xem thêm

Kế hoạch đăng ký khối lượng học tập DỰ KIẾN học kỳ 1 năm học 2024 - 2025

Từ học kì 1 năm học 2024-2025, Nhà trường thay đổi phương thức đăng kí học phần đối với SV. Đối với SV, việc đăng kí học phần sẽ trải qua 2 bước: Đăng kí học phần dự kiến và đăng kí học phần chính thức

Xem thêm

Thông báo triển khai học phần Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy định số 1077/QĐ-ĐHCN v/v thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho đào tạo trình độ đại học tại Truờng Đại học Công nghiệp Hà Nội và các quy định khác liên quan; Căn cứ số lượng sinh viên (SV) dự kiến đủ điều kiện đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại thời điểm xét.

Xem thêm

Phân công giảng viên hướng dẫn học phần TTDN HK2 năm học 2022-2023

Căn cứ vào số lượng SV đăng ký học phần TTDN trên hệ thống ĐH ĐT và nguyện vọng đăng ký của SV, BCN Khoa Điện tử gửi các Thầy/Cô bảng phân công GVHD tính đến thời điểm hiện tại.

Xem thêm

Kế hoạch tọa đàm "Thiết kế vi mạch bán dẫn: Cơ hội và thách thức"

Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, khoa Điện tử tổ chức buổi tọa đàm "Thiết kế vi mạch bán dẫn: Cơ hội và thách thức" vào lúc 13h00 ngày Thứ 6, 15/12/2023.

Xem thêm

Thông báo kế hoạch cố vấn học tập kỳ phụ 1 và học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 khoa Điện tử

Giúp sinh viên nắm bắt được thông tin cơ bản các học phần trong học kỳ phụ 1 và học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên năm 2 và năm 3. Phổ biến kế hoạch thực tập doanh nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối.

Xem thêm

Kế hoạch Thực tập doanh nghiệp kỳ 1 năm 2023-2024, quy trình, biểu mẫu cho hoạt động thực tập doanh nghiệp

Để thực hiện tốt hơn công tác thực tập doanh nghiệp, Khoa xây dựng quy trình tực tập dựa trên quy trình chung của Nhà trường, kế hoạch thực tập doanh nghiệp năm học 2023-2024 và các biểu mẫu kèm theo cho hoạt động thực tập doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

Danh sách xét tốt nghiệp tháng 11 năm 2023

Thực hiện thông báo số 174 ngày 19/09/2023 của Hiệu trưởng nhà trường về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2023. Khoa Điện tử công bố danh sách xét tốt nghiệp sinh viên như sau

Xem thêm

Danh sách xét học tiếp học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy nhà trường tổ chức xét học tiếp, xếp hạng năm đào tạo và học lực của các sinh viên

Xem thêm

Kế hoạch cố vấn học tập kỳ 1 năm học 2023 -2024

​​​Giúp sinh viên nắm bắt được những điểm mới trong qui chế đào tạo; thông tin cơ bản các học phần trong học kỳ 1 năm học 2023-2024. Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, lựa chọn các học phần tự chọn, phân bổ thời gian hợp lý nhằm đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất. Giải đáp các vướng mắc của sinh viên trước thềm năm học mới. Tư vấn cho những sinh viên có học lực Yếu, cảnh báo học kỳ 2 năm học 2022-2023, khối lượng học tập chậm so với tiến độ, phân bổ thời gian hợp lý nhằm tránh việc bị cảnh báo, thôi học.

Xem thêm