Kế hoạch cố vấn học tập kỳ 1 năm học 2023 -2024

​​​Giúp sinh viên nắm bắt được những điểm mới trong qui chế đào tạo; thông tin cơ bản các học phần trong học kỳ 1 năm học 2023-2024. Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, lựa chọn các học phần tự chọn, phân bổ thời gian hợp lý nhằm đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất. Giải đáp các vướng mắc của sinh viên trước thềm năm học mới. Tư vấn cho những sinh viên có học lực Yếu, cảnh báo học kỳ 2 năm học 2022-2023, khối lượng học tập chậm so với tiến độ, phân bổ thời gian hợp lý nhằm tránh việc bị cảnh báo, thôi học.

Xem thêm

Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 cho sinh viên Đại học các khóa và LTĐH K18

Căn cứ tiến độ, kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên đại học các khóa và sinh viên liên thông Đại học - Khoá 18, chi tiết file đính kèm.

Xem thêm

Danh sách xét tốt nghiệp tháng 07 năm 2023

Thực hiện thông báo số 106 ngày 23/06/2023 của Hiệu trưởng nhà trường về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2023. Khoa Điện tử công bố danh sách xét tốt nghiệp sinh viên như sau

Xem thêm

Giới thiệu tuyển sinh năm 2023 ngành CNKT Điện tử Viễn thông

Cung cấp thông tin giúp người học và sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành học, tổ hợp xét tuyển, trúng tuyển các năm trước, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ...

Xem thêm

Giới thiệu tuyển sinh năm 2023 ngành CNKT Máy tính

Giúp người học và sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành học, tổ hợp xét tuyển, trúng tuyển các năm trước, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ...

Xem thêm

Giới thiệu tuyển sinh năm 2023 ngành CNKT Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Cung cấp thông tin giúp người học và sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành học, tổ hợp xét tuyển, trúng tuyển các năm trước, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ...

Xem thêm

Giới thiệu tuyển sinh năm 2023 tổng quan ngành học CNKT Điện tử Y sinh

Để giúp người học và sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngành học, tổ hợp xét tuyển, trúng tuyển các năm trước, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ...

Xem thêm

Thông báo đăng ký khóa đào tạo kỹ sư của Vitask 2023

Dự án VITASK thuộc trung tâm tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VITASK – Vietnam Technology Advice and Solution from Korea Center) với mục tiêu nhằm nâng cao về năng lực kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác doanh nghiệp tạo nền móng cho sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Trong khôn khổ Dự án, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên nhà trường.

Xem thêm

Danh sách xét tốt nghiệp tháng 06 năm 2023

Thực hiện thông báo số 68 ngày 08/05/2023 của Hiệu trưởng nhà trường về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023. Khoa Điện tử công bố danh sách xét tốt nghiệp sinh viên như sau

Xem thêm

Kế hoạch học kỳ phụ 2 năm học 2022-2023 cho Sinh viên Đại học các khóa

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 nhà trường thông báo kế hoạch học kỳ phụ 2 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên đại học các khoa cụ thể trong file gửi kèm

Xem thêm