Thông báo v/v triển khai học phần Đồ án chuyên ngành ĐTVT

Bắt đầu từ HK1 năm học 2022-2023, học phần Đồ án chuyên ngành ĐTVT_FE6008 sẽ được phân công tới tất cả các GV trong khoa, là tiền đề cho học phần Đồ án tốt nghiệp cuối khóa của SV (Dự kiến học phần Đồ án TN sẽ triển khai cho các SV thực hiện theo nhóm).

Xem thêm

Kế hoạch cố vấn học tập kỳ 1 năm học 2022 - 2023

I. Mục đích - Giúp sinh viên nắm bắt được thông tin cơ bản các học phần trong học kỳ 1 năm học 2022-2023. - Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, lựa chọn các học phần tự chọn, phân bổ thời gian hợp lý nhằm đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất. - Tư vấn cho những sinh viên có học lực Yếu, cảnh báo năm học 2021-2022, khối lượng học tập chậm so với tiến độ, phân bổ thời gian hợp lý nhằm hạn chế việc bị cảnh báo, thôi học.

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ phụ 2 năm học 2021 -2022

Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 06/06/2022 đến 17/6/2022 trên trang đại học điện tử của sinh viên

Xem thêm

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tại Quyết định số 393 ngày 13-4-2022

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngày 13-4-2022 tại Quyết định số 393 Trong trường hợp cần giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời các em có thể lên phòng 110 nhà A2 trong các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và CN) để xin cấp.

Xem thêm

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên đại học các khóa

Nhà trường thông báo kế hoạch học kỳ 2 năm 2021 - 2022 cho sinh viên đại học các khóa thông tin chi tiết xem tệp tin gửi kèm theo

Xem thêm

Phiếu cung cấp thông tin hoãn thi - Khoa Điện tử

Dành cho sinh viên không tham dự được kỳ thi trực tuyến do trung tâm khảo thí tổ chức. Sinh viên lưu lại các hình ảnh tin nhắn zalo, giấy tờ liên quan đã thông báo sự cố trước khi lịch thi diễn ra với GVCN.

Xem thêm

Bồi dưỡng kỹ năng cho tân sinh viên [ĐH K16] các buổi tối từ 18 đến 25/1/2022

Chương trình do phòng công tác sinh viên chủ trì nằm trong chuỗi hoạt động bồi dưỡng và cung cấp kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho tân sinh viên

Xem thêm