Phiếu cung cấp thông tin hoãn thi - Khoa Điện tử

Dành cho sinh viên không tham dự được kỳ thi trực tuyến do trung tâm khảo thí tổ chức. Sinh viên lưu lại các hình ảnh tin nhắn zalo, giấy tờ liên quan đã thông báo sự cố trước khi lịch thi diễn ra với GVCN.

Xem thêm

Bồi dưỡng kỹ năng cho tân sinh viên [ĐH K16] các buổi tối từ 18 đến 25/1/2022

Chương trình do phòng công tác sinh viên chủ trì nằm trong chuỗi hoạt động bồi dưỡng và cung cấp kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng cho tân sinh viên

Xem thêm

Danh sách phân công GVHD TTDN/TTTN và đảm bảo chất lượng Thực tập tốt nghiệp

Căn cứ vào mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần thực tập doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng của đợt thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho các lớp hệ đại học khóa 13. Khoa yêu cầu giảng viên hướng dẫn, sinh viên tham gia thực tập doanh nghiệp thực hiện các nội dung trong tệp tin gửi kèm

Xem thêm

Thông báo Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp Khóa 13-HK8

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo tổ chức học phần Thực tập doanh nghiệp (TTDN) đối với sinh viên (SV) ngành CNKT ĐTVT K13, Thực tập tốt nghiệp (TTTN) đối với SV ngành CNKT MT và MMT&TTDL K13, các SV khóa 12 trở về trước.

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức thực tập ngoài trường cho sinh viên Đại học khóa 13 đủ điều kiện đăng ký thực tập

Căn cứ vào tiến độ, kế hoạch đào tạo từ ngày 18/11/2021; căn cứ qui định 1488/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Hà Nội ngày 28/11/2017 ba hành qui định về việc quản lý sinh viên thực tập, trải nghiệm ngoài trường.

Xem thêm

Phát hành Sổ tay hỗ trợ việc làm cho sinh viên phiên bản điện tử (ebook) năm học 2021 - 2022

Sổ tay hỗ trợ việc làm là tài liệu trang bị kiến thức nền tảng và hướng nghiệp, hướng dẫn sinh viên xác định mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, tự đánh gia năng lực bản thân, cách chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn hiệu quả, kỹ năng tìm việc làm, chuẩn bị hành trang khởi nghiệp, giúp các em chủ động chuẩn bị bản thân để có thể tăng cường tối đa cơ hội việc làm, cũng như góp phần nâng cao chất lượng việc làm của sinh viên sau khi ra trường

Xem thêm

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Cố vấn học tập (CVHT) là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, lựa chọn đăng ký học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm sau khi ra trường, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chỉnh kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập, đồng thời quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo lớp được phân công phụ trách.

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hiện nay quản trị phần mềm đã xây dựng bổ sung chức năng cho phép Sinh viên xin rút và xử lý rút học phần trực tiếp trên hệ thống và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Xem thêm