Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

Năm 2023 là năm thứ 13, Nhà Trường tiếp tục tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và năm nay là năm thứ 2 Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và thi tuyển.

Xem thêm

Thông tin sinh viên xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2023

Căn cứ vào kết quả xét tốt nghiệp tại khoa Điện tử, sinh viên trong diện tốt nghiệp tháng 3 năm 2023 có điều gì vướng mắc liên hệ cô Hạnh số điện thoại : 0967993883 (trong giờ hành chính) hoặc CVHT/GVCN để được giải đáp.

Xem thêm

Tài liệu cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2022 -2023

Để sinh viên các khóa có thể tra cứu được các môn học đang bố trí trong các học kỳ khoa điện tử gửi các tài liệu liên quan đến các môn học được phân bố theo học kỳ và các tài liệu liên quan đến đăng ký học tập, rút học phần mà hướng dẫn mở lớp để sinh viên các khóa có thể tiện tiện tìm hiểu và tra cứu ở bất cứ nơi đâu.

Xem thêm

Kế hoạch đăng ký học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên đại học các khóa

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022 - 2023 nhà trường thông báo kế hoạch học kỳ 2 cho sinh viên đại học các khóa, cụ thể kế hoạch xem tệp gửi kèm

Xem thêm

Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học khóa 17

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022-2023 và kế hoạch đào tạo của các lớp đại học khóa 17 (2022-2026); Hiệu trưởng Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học khóa 17

Xem thêm

Thành lập các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 cho sinh viên ĐH các khóa

Căn cứ kết quả đăng ký học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 của sinh viên Đại học đến ngày 09/09/2022;

Xem thêm

Phục vụ công tác hoãn thi cho đại học khóa 15 đang tham gia kỳ quân sự tại cơ sở 3

Sinh viên khóa 15 có tham dự các môn thi trong học kỳ phụ hè 2022 nhưng không thể tham dự lịch thi kết thúc học phần do trùng lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh tại cơ sở 3. Các em cung cấp thông tin hoãn thi vào form thu thập thông tin để sau khi kỳ quân sự kêt thúc các em làm đơn xin thi bổ sung.

Xem thêm

Thông báo v/v triển khai học phần Đồ án chuyên ngành ĐTVT

Bắt đầu từ HK1 năm học 2022-2023, học phần Đồ án chuyên ngành ĐTVT_FE6008 sẽ được phân công tới tất cả các GV trong khoa, là tiền đề cho học phần Đồ án tốt nghiệp cuối khóa của SV (Dự kiến học phần Đồ án TN sẽ triển khai cho các SV thực hiện theo nhóm).

Xem thêm

Kế hoạch cố vấn học tập kỳ 1 năm học 2022 - 2023

I. Mục đích - Giúp sinh viên nắm bắt được thông tin cơ bản các học phần trong học kỳ 1 năm học 2022-2023. - Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, lựa chọn các học phần tự chọn, phân bổ thời gian hợp lý nhằm đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất. - Tư vấn cho những sinh viên có học lực Yếu, cảnh báo năm học 2021-2022, khối lượng học tập chậm so với tiến độ, phân bổ thời gian hợp lý nhằm hạn chế việc bị cảnh báo, thôi học.

Xem thêm