Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CỐ VẤN HỌC TẬP 2019-2020 KHOA ĐIỆN TỬ

(Thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 12 tòa nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ email Ban cố vấn học tập: Dientuhauicvht@gmail.com

Điện thoại: 02437655121, số máy lẻ 264.

Stt

Họ và tên

Chức vụ trong ban CVHT

Điện thoại

Lớp được phân công

Khóa

SLSV được phân công

1

Lê Văn Thái

Trưởng ban

0912006453

ĐTVT 5 (K13); CNKT ĐT-K9÷6

13; 9÷6

210

2

Bồ Quốc Bảo

Ủy viên

0936779989

KTMT 1,2; ĐTVT 1

13

200

3

Phan Thị Thu Hằng

Ủy viên

0945405619

TTMMT 1; ĐTVT 6,7

13

228

4

Hà Thị Kim Duyên

Ủy viên

0988901420

ĐTVT 2,3,4

13

219

5

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên

0912145423

ĐTVT 5,6,7

14

210

6

Bùi Thị Thu Hiền

Ủy viên

0982839009

TTMMT 1; ĐTVT 3,4

14

216

7

Nguyễn Tiến Kiệm

Ủy viên

0913083484

ĐTVT 1,2

14

141

8

Tống Văn Luyên

Ủy viên

0979815679

KTMT 1,2

14

147

9

Vũ Trung Kiên

Ủy viên

0989646848

ĐTVT 5 (K11); CNKT ĐT K10

11; 10

246

10

Nguyễn Đắc Hải

Ủy viên

0979456234

ĐTVT 1,2,3,4

11

260

11

Phạm Văn Chiến

Ủy viên

0915666066

KTMT 1,2; ĐTVT 8

11

183

12

Nguyễn Thị Diệu Linh

Ủy viên

0912215294

TTMMT 1,2; ĐTVT 6,7

11

200

13

Hoàng Mạnh Kha

Ủy viên

0912668779

KTMT 1,2; CĐ CNKT ĐT,TT (K18÷14)

12; CĐ(K18÷14)

243

14

Trần Đình Thông

Ủy viên

0987891228

ĐTVT 1,2,3,4

12

225

15

Đinh Thị Kim Phượng

Ủy viên

0904706335

TTMMT 1, ĐTVT 5,6

12

167

16

Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên

0983654480

ĐTVT 7; LT CĐ-ĐH Điện tử 1; LT CĐ-ĐH ĐTVT 2,3; LT TC-ĐH Điện tử 1

12

142

  • Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019