Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CỐ VẤN HỌC TẬP 2019-2020 KHOA ĐIỆN TỬ

(Thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN)

Địa chỉ liên hệ: Tầng 12 tòa nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ email Ban cố vấn học tập: Dientuhauicvht@gmail.com

Điện thoại: 02437655121, số máy lẻ 264.

Stt

Họ và tên

Chức vụ trong ban CVHT

Điện thoại

Lớp được phân công

Khóa

SLSV được phân công

1

Lê Văn Thái

Trưởng ban

0912006453

ĐTVT 5 (K13); CNKT ĐT-K9÷6

13; 9÷6

210

2

Bồ Quốc Bảo

Ủy viên

0936779989

KTMT 1,2; ĐTVT 1

13

200

3

Phan Thị Thu Hằng

Ủy viên

0945405619

TTMMT 1; ĐTVT 6,7

13

228

4

Hà Thị Kim Duyên

Ủy viên

0988901420

ĐTVT 2,3,4

13

219

5

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên

0912145423

ĐTVT 5,6,7

14

210

6

Bùi Thị Thu Hiền

Ủy viên

0982839009

TTMMT 1; ĐTVT 3,4

14

216

7

Nguyễn Tiến Kiệm

Ủy viên

0913083484

ĐTVT 1,2

14

141

8

Tống Văn Luyên

Ủy viên

0979815679

KTMT 1,2

14

147

9

Vũ Trung Kiên

Ủy viên

0989646848

ĐTVT 5 (K11); CNKT ĐT K10

11; 10

246

10

Nguyễn Đắc Hải

Ủy viên

0979456234

ĐTVT 1,2,3,4

11

260

11

Phạm Văn Chiến

Ủy viên

0915666066

KTMT 1,2; ĐTVT 8

11

183

12

Nguyễn Thị Diệu Linh

Ủy viên

0912215294

TTMMT 1,2; ĐTVT 6,7

11

200

13

Hoàng Mạnh Kha

Ủy viên

0912668779

KTMT 1,2; CĐ CNKT ĐT,TT (K18÷14)

12; CĐ(K18÷14)

243

14

Trần Đình Thông

Ủy viên

0987891228

ĐTVT 1,2,3,4

12

225

15

Đinh Thị Kim Phượng

Ủy viên

0904706335

TTMMT 1, ĐTVT 5,6

12

167

16

Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên

0983654480

ĐTVT 7; LT CĐ-ĐH Điện tử 1; LT CĐ-ĐH ĐTVT 2,3; LT TC-ĐH Điện tử 1

12

142

  • Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Tin tiêu điểm

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Thứ Ba, 08:50 27/04/2021
Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020

Các bài đã đăng

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Thứ Tư, 09:09 07/10/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 09:01 20/08/2019

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 11:35 16/08/2019

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH LT Khóa 13 và SV có nhu cầu TN sớm

Thứ Năm, 15:10 15/08/2019
Hướng dẫn học vượt

Hướng dẫn học vượt

Thứ Sáu, 15:20 19/04/2019

Video giới thiệu