Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Ngày 11/10/2019 nhà trường tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐH, CĐ các khóa theo hệ thống tín chỉ. Các em xem danh sách được xét công nhận tốt nghiệp ở đây.

Sinh viên hệ đại học: /media/29/uffile-upload-no-title29674.rar

Sinh viên hệ cao đẳng: /media/29/uffile-upload-no-title29675.rar

Sinh viên hệ Liên thông đại học: /media/29/uffile-upload-no-title29676.rar

Các em chưa được tốt nghiệp sắp xếp thời gian về trả nợ các học phần để được xét tốt nghiệp trong đợt sau (từ 3 đến 6 tháng sẽ có một đợt xét)

  • Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Tags: