Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Ngày 11/10/2019 nhà trường tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐH, CĐ các khóa theo hệ thống tín chỉ. Các em xem danh sách được xét công nhận tốt nghiệp ở đây.

Sinh viên hệ đại học: /media/29/uffile-upload-no-title29674.rar

Sinh viên hệ cao đẳng: /media/29/uffile-upload-no-title29675.rar

Sinh viên hệ Liên thông đại học: /media/29/uffile-upload-no-title29676.rar

Các em chưa được tốt nghiệp sắp xếp thời gian về trả nợ các học phần để được xét tốt nghiệp trong đợt sau (từ 3 đến 6 tháng sẽ có một đợt xét)

  • Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Thứ Ba, 08:50 27/04/2021
Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020

Các bài đã đăng

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Thứ Tư, 09:09 07/10/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 09:01 20/08/2019

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 11:35 16/08/2019

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH LT Khóa 13 và SV có nhu cầu TN sớm

Thứ Năm, 15:10 15/08/2019
Hướng dẫn học vượt

Hướng dẫn học vượt

Thứ Sáu, 15:20 19/04/2019
Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Thứ Bảy, 14:18 19/08/2017

Video giới thiệu