Hướng dẫn học vượt

đối với sinh viên có chương trình đào tạo (CTĐT) theo CDIO

Quyết định và danh sách các học phần tương đương đã được phê duyệt tải về tại đây

Đối với học kỳ phụ hiện nay Phòng Đào tạo đã căn cứ số lượng sinh viên có kết quả học tập đạt điểm F và điểm D, D+ của sinh viên học theo CDIO và không theo CDIO để mở cả 2 loại lớp với số lớp tương ứng cho từng đối tượng.

Khi đăng ký học tập sinh viên nên đăng ký học đúng mã học phần trong chương trình đào tạo, nếu muốn đăng ký học phần tương đương sinh viên có thể vào khung chương trình đào tạo, chọn học phần cần đăng ký học và xem mã các học phần tương đương như trong file ảnh đính kèm.

Hướng dẫn học vượt

Ảnh: tra cứu học phần tương đương trong trang sv.dhcnhn.vn

Mẫu đơn đề nghị mở lớp học vượt : tải về tại đây

Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp: tải về tại đây

Các sinh viên có nguyên vọng học vượt tải mẫu đơn xin mở lớp, lập danh sách và nộp về văn phòng khoa trước ngày 26/4/2019 để khoa báo cáo nhà trường xem xét mở lớp.

Mọi khó khăn vướng mắc liên quan đến đăng ký học tập các em liên hệ với thầy/cô giáo phụ trách trong ban cố vấn học tập để được giải đáp.

Hướng dẫn học vượt

  • Thứ Sáu, 15:20 19/04/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 09:01 20/08/2019
Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Thứ Bảy, 14:18 19/08/2017

Kế hoạch: Về việc tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 16:05 25/07/2017

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Chủ Nhật, 11:18 05/03/2017

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2017

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Chủ Nhật, 11:15 05/03/2017

Video giới thiệu