Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH LT Khóa 13 và SV có nhu cầu TN sớm

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

Sinh viên các lớp Đại học LT Điện tử K13 căn cứ vào danh sách các giảng viên tham gia hướng dẫn (phụ lục 1) đăng ký giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (TTTN) theo mẫu DK01 (phụ lục 2). Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu làm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp (Mẫu 1 file đính kèm).

Thời hạn đăng ký: từ ngày 07/08/2019 đến hết ngày 16/08/2019.

Sinh viên nộp bản đăng ký giảng viên hướng dẫn và đơn xin thực tập ngoài trường cho cô Lưu Thị Huyền hoặc thầy Kiều Thanh Uy tại văn phòng Khoa (chú ý phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn, giảng viên khi ký đồng ý hướng dẫn sinh viên phải kiểm soát số lượng theo quy định ở mục 2) trong khoảng thời gian đăng ký.

Với các sinh viên không liên hệ được giảng viên hướng dẫn, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên.

  1. Số lượng sinh viên mỗi giảng viên có thể hướng dẫn (trường hợp đặc biệt do Trưởng khoa quyết định):

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

≤ 3 sinh viên

≤ 03 sinh viên

3. Sinh viên làm ĐATN (khoa sẽ thông báo về việc thực hiện làm ĐATN sau khi có thông báo chính thức từ trường) sẽ ưu tiên được giảng viên hướng dẫn TTTN tiếp tục hướng dẫn nhưng phải đảm bảo quy định ở mục 2. Nếu số lượng SV/GV vượt quá định mức cho phép, Trưởng bộ môn báo cáo Ban chủ nhiệm khoa xem xét giải quyết.

4. Sinh viên làm TTTN phải có Phiếu giao thực tập tốt nghiệp (phụ lục 3) và được Trưởng khoa duyệt trước khi thực hiện. Hạn nộp Phiếu giao thực tập tốt nghiệp: muộn nhất ngày 22/08/2019.

- Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu:

+ SV làm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp theo mẫu 1 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường - mẫu có trong phần tiện ích của trang sv.dhcnhn.vn).

+ GVCN lập danh sách theo mẫu 2, 3 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ GVHD thực hiện lấy ý kiến khảo sát doanh nghiệp 01 tuần trước khi kết thúc thực tập theo mẫu 4 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ Khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực hiện trả lời khảo sát thực tập theo mẫu 5 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường), in phiếu trả lời và đóng vào báo cáo thực tập tốt nghiệp.

5. Trong quá trình làm TTTN và ĐATN, nếu sinh viên có mô hình, sản phẩm thực tế, Khoa không có chủ trương giữ lại. Khoa chỉ giữ lại các mô hình học cụ làm theo kế hoạch của Khoa và được Giám hiệu phê duyệt, sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí sau khi được Nhà trường nghiệm thu.

Đề nghị sinh viên, giảng viên hướng dẫn và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Công bố danh sách phân công giáo viên hướng dẫn TTTN: 20/08/2018

Nội dung chi tiết: /media/29/uffile-upload-no-title29622.pdf

  • Thứ Năm, 15:10 15/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Thứ Ba, 08:50 27/04/2021
Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020

Các bài đã đăng

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử năm học 2020 - 2021

Thứ Tư, 09:09 07/10/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Thứ Năm, 08:59 10/10/2019
Hướng dẫn học vượt

Hướng dẫn học vượt

Thứ Sáu, 15:20 19/04/2019
Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Thứ Bảy, 14:18 19/08/2017

Kế hoạch: Về việc tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 16:05 25/07/2017

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Chủ Nhật, 11:18 05/03/2017

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2017

Video giới thiệu