Kế hoạch: Về việc tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Đại học chính quy đăng ký học tập, nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ một năm học 2017-2018 như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

1. Đợt đăng ký chính thức từ ngày 31/07/2017 đến ngày 10/08/2017

Trong thời gian đăng ký sinh viên thực hiện đăng ký tại những địa điểm có máy tính kết nối mạng Internet.

2. Xác nhận kết quả đăng ký và đăng ký lại (nếu cần)

- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký học phần, phòng đào tạo sẽ tiến hành tổng hợp kết quả đăng ký và công bố các lớp độc lập được mở và không được mở vào ngày 11/08/2017. Sinh viên tiếp nhận thông tin các lớp độc lập được mở, không được mở thông qua khoa chủ quản, Cố vấn học tập hoặc tại trang Web đăng ký: https://dttc.haui.edu.vn.

- Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký của mình lần cuối trước ngày 11/08/2017. Trường hợp đăng ký không thành công ở đợt đăng ký chính thức, sinh viên phải đăng ký lại, đăng ký bổ sung trong đợt đăng ký phụ từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/2017, hết thời gian này sinh viên không được đăng ký nữa. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký của mình.

Lưu ý:

- Trước khi thực hiện đăng ký, Ban cố vấn học tập của các Khoa tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên về quy trình đăng ký, khối lượng và kế hoạch học tập trong học kỳ.

- Trường hợp sinh viên không đăng ký được hoặc gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký phải gặp cố vấn học tập để giải quyết.

- Sinh viên đã học vượt học phần bắt buộc nào ở những học kỳ trước, nếu trong học kỳ này còn xuất hiện trong thời khóa biểu, sinh viên không muốn học lại thì chủ động hủy học phần đó trong hai tuần đăng ký chính thức.

- Trong thời gian đăng ký chính thức, tùy theo kế hoạch học tập dự kiến của cá nhân, sinh viên có thể thực hiện đăng ký học tại các lớp độc lập và lớp ổn định được mở cho các khóa và hủy các học phần đã đăng ký nếu có nhu cầu. Sinh viên nên đăng ký học vào các lớp được mở cho trình độ của mình, tránh trường hợp đăng ký khác trình độ dẫn đến học phần theo học không phù hợp với yêu cầu tích lũy học phần trong chương trình đào tạo của khóa học.

- Hết thời gian đăng ký chính thức, Sinh viên đã đăng ký vào các lớp độc lập và lớp ổn định được mở phải học theo kế hoạch của nhà trường, không tự rút được các học phần đó. Các sinh viên thuộc diện đăng ký lại, đăng ký bổ sung phải tìm các lớp độc lập được mở và lớp ổn định chưa đủ sĩ số theo quy định để đăng ký học phần.

- Kết thúc đợt đăng ký phụ, Sinh viên học tại lớp độc lập có nhu cầu muốn rút bớt học phần sẽ làm đơn và nộp về Phòng Đào tạo trong thời gian từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 tính từ đầu học kỳ. Ngoài thời gian này, nhà trường không chấp nhận đơn xin rút học.

- Sinh viên không đăng nhập được vào tài khoản đăng ký tín chỉ trên trang Web đăng ký: https://dttc.haui.edu.vn thì thực hiện quy trình cấp lại tài khoản như mục thông báo tại trang Web trên (mục: Thông báo về việc cập nhật email cá nhân của Sinh viên phục vụ cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin đào tạo tín chỉ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP

- Thời gian học: từ ngày 21/08/2017 đến hết ngày 3/12/2017 (thời khoá biểu các lớp độc lập công bố tại website https://dttc.haui.edu.vn).

- Thời gian thi: Từ ngày 4/12/2017 đến ngày 24/12/2017.

Nội dung chi tiết thông báo : tải về tại đây

Thời khóa biểu dự kiến các hệ

- TKB hệ Đại học khóa 9 học kỳ 7 tải về tại đây

- TKB hệ Đại học khóa 10 học kỳ 5 tải về tại đây

- TKB hệ Đại học khóa 11 học kỳ 3 tải về tại đây

- TKB hệ CĐ - ĐH khóa 11 học kỳ 3 tải về tại đây

- TKB hệ TC - ĐH khóa 11 học kỳ 3 tải về tại đây

- TKB hệ TC - ĐH khóa 10 học kỳ 5 tải về tại đây

  • Thứ Ba, 16:05 25/07/2017

Tags:

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 09:01 20/08/2019

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Chủ Nhật, 11:18 05/03/2017

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2017

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Chủ Nhật, 11:15 05/03/2017
Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Thứ Tư, 15:24 10/08/2016
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Thứ Hai, 15:55 12/10/2015

Video giới thiệu