Danh mục 38 đề tài sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2021 -2022

Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 -2022 thuộc lĩnh vực Điện tử. Kèm theo bài báo tóm tắt đề tài của nhóm sinh viên thực hiện

TT

Tên đề tài

Tác giả

Lớp

Mã SV

GV hướng dẫn

Điểm

Giải

Báo cáo tóm tắt

1

Nghiên cứu, thiết kế truyền tín hiệu qua đường nguồn cấp

Trần Đức Mạnh (CN)

2018DHDTTT07 - ĐH K13

2018606831

ThS. Lê Anh Tuấn

91.8

Nhất

Tải về tại đây

Đặng Văn Hùng

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601964

Đỗ Thế Toàn

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601104

Hoàng Thanh Long

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600126

2

Nghiên cứu kỹ thuật định dạng và điều khiển búp sóng sử dụng mảng anten phẳng

Lê Thành Long (CN)

2018DHKTMT02 - ĐH K13

2018606009

TS. Tống Văn Luyên

91.2

Nhất

Tải về tại đây

Nguyễn Tiến Hùng

2018DHKTMT02 - ĐH K13

2018606345

Hoàng Văn Đạo

2019DHDTTT06 - ĐH K14

2019605765

3

Nghiên cứu, thiết kế trợ lý ảo cá nhân trên nền tảng web kết hợp học máy (Machine Learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)

Nguyễn Đức Nam Bình (CN)

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600020

TS. Hà Thị Kim Duyên

90.8

Nhất

Tải về tại đây

Lê Thanh Nga

2018DHDTTT06 - ĐH K13

2018606084

Tăng Xuân Biên

2018DHDTTT06 - ĐH K13

2018606202

Trần Minh Chiến

2019CDCNTT01 - ĐH K21

2018600805

Trần Bá Hiến

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605413

4

Xây dựng mô hình biến đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số sử dụng phần mềm Matlab

Nguyễn Thị Việt Hà (CN)

2019DHDTTT02 - ĐH K14

2019601900

TS. Phạm Xuân Thành

90.6

Nhất

Tải về tại đây

Nguyễn Văn Tuấn

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602870

Nguyễn Minh Tân

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602781

5

Nghiên cứu giải pháp chọn lọc hyperparameter cho mô hình mạng nơ-ron nhân tạo

Dương Đức Quý (CN)

2018DHKTMT01 - ĐH K13

2018600085

TS. Tống Văn Luyên

86.2

Nhì

Tải về tại đây

Nguyễn Thị Mai Thủy

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019602369

Nguyễn Minh Đức

2020DHTTMT01 - ĐH K15

2020605031

Vũ Xuân An

2020DHTTMT01 - ĐH K15

2020603170

6

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị tiếp nhận bệnh nhân tới khám bệnh tại bệnh viện

Phan Thanh Tùng (CN)

2019DHDTTT05 - ĐH K14

2019604330

ThS. Phan Thi Thu Hằng

85.2

Nhì

Tải về tại đây

Phạm Thế Hiếu

2019DHDTTT05 - ĐH K14

2019604330

Dương Phúc Phương

2019DHDTTT05 - ĐH K14

2019604542

Nguyễn Dương Thịnh

2019DHDTTT05 - ĐH K14

2019604680

Nguyễn Văn Hiếu

2019DHDTTT05 - ĐH K14

2019605078

7

Thiết kế hệ thống cảnh báo, phát hiện đám cháy dùng phương pháp xử lý ảnh

Hoàng Thanh Long (CN)

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600126

ThS. Lê Anh Tuấn

85

Nhì

Tải về tại đây

Đỗ Thế Toàn

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601104

Trần Đức Mạnh

2018DHDTTT07 - ĐH K13

2018606831

Đặng Văn Hùng

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601964

8

Nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo để quên người trên xe

Phạm Như Trường (CN)

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602713

ThS. Lê Việt Tiến

84.6

Nhì

Tải về tại đây

Nguyễn Trọng Khanh

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602199

Ngô Dương Khánh

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602664

Kiểu Bình Giang

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602901

Nguyễn Thanh Toàn

2020DHDTTT06 - ĐH K15

2020605404

9

Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận diện ngôn ngữ cơ thể sử dụng trí tuệ nhân tạo

Đoàn Quang Khởi (CN)

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601271

TS. Hà Thị Kim Duyên

84.2

Nhì

Tải về tại đây

Sái Thanh Huyền

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601838

Trần Bá Hiến

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605413

Trần Minh Chiến

2019CDCNTT01 - ĐH K21

2018600805

Nguyễn Văn Phương

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602294

10

Thiết kế thiết bị cân và đo điện tử có chức năng phát âm thanh

Đàm Long Giang (CN)

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019603519

ThS. Nguyễn Văn Tùng

83.2

Nhì

Tải về tại đây

Trần Văn Chinh

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019606083

Nguyễn Công Tú

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019607010

11

Xây dựng bản đồ và điều hướng cho Robot tự hành trong sản xuất nông nghiệp

Trần Bá Hiến (CN)

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605413

ThS. Bùi Thị Thu Hà

78.2

Ba

Tải về tại đây

Sái Thanh Huyền

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601838

Đoàn Quang Khởi

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601271

Lê Quang Thịnh

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605265

12

Nghiên cứu, thiết kế module hỗ trợ người bệnh bị hạn chế khả năng vận động

Nguyễn Văn Đức (CN)

2019DHDTTT06 - ĐH K14

2019606087

ThS. Phan Thi Thu Hằng

77.2

Ba

Tải về tại đây

Nguyễn Hữu Duẩn

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019604523

13

Máy trợ thở cho bệnh nhân COVID -19 kết hợp hệ thống đo, giám sát nhịp tim và nồng độ oxi trong máu từ xa

Trần Đông Dương (CN)

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601023

TS. Nguyễn Đắc Hải

76.4

Ba

Tải về tại đây

Nguyễn Thị Phương

2018DHDTTT07 - ĐH K13

2018606834

Nguyễn Đại Dương

2019DHDTTT02 - ĐH K14

2019601342

Trần Văn Mạnh

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019604283

Trần Quang Khải

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602648

14

Ứng dụng AI trong phân tích cử chỉ điều khiển thiết bị

Thạch Đức Minh (CN)

2017DHDTTT05 - ĐH K13

2017603492

ThS. Dương Thị Hằng

76.2

Ba

Tải về tại đây

Nguyễn Văn Dũng

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019604485

Đồng Văn Ngữ

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019603872

Nguyễn Bá Lãm

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019605392

15

Thiết kế Slam địa hình 3D cho robot di động di chuyển trong môi trường kín

Trần Trọng Tiến (CN)

2020DHDTTT01 - ĐH K15

2020600661

ThS. Trương Thị Bích Liên

74.6

Ba

Tải về tại đây

Trần Bá Hiến

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605413

Đoàn Quang Khởi

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601271

Sái Thanh Huyền

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601838

Đoàn Ngọc Mạnh

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605554

16

Ứng dụng mạng neural nhân tạo RNN vào nhận diện biển số xe và quản lý bãi đỗ xe qua website

Nguyễn Minh Tân (CN)

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602781

TS. Phạm Xuân Thành

74.2

Ba

Tải về tại đây

Ngô Ngọc Sáng

2019DHCNTT02 - ĐH K14

2019602301

Hoàng Trọng Nghĩa

2019DHCNTT02 - ĐH K14

2019602212

Nguyễn Văn Đạt

2019DHCNTT02 - ĐH K14

2019601834

Nguyễn Văn Tuấn

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602870

17

Nghiên cứu, phát triển tạo chùm plasma lạnh cho bảo quản nông sản

Phạm Duy Đạt (CN)

2020DHDTTT02 - ĐH K15

2020601988

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

73.4

Ba

Tải về tại đây

Nguyễn Văn Tân

2020DHDTTT02 - ĐH K15

2020601791

Nguyễn Thị Hồng

2020DHDTTT02 - ĐH K15

2020601628

Trần Anh Tú

2018DHDTTT02 - ĐH K13

Nguyễn Thị Thủy

2020DHTTMT01 - ĐH K15

2020605575

18

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống phát FM sử dụng Rasbpherry Pi

Phan Tuấn Anh (CN)

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600655

ThS. Bùi Như Phong

64.8

Khuyến khích

Tải về tại đây

Vũ Hoài Nam

2019DHDTTT02 - ĐH K14

2019602105

Ngô Quang Phúc

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018603195

Đinh Duy Thanh

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600074

Trần Anh Tú

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601628

19

Thiết kế thiết bị hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo điểm mù cho ô tô

Vũ Huy Hoàng (CN)

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019600831

ThS. Phạm Văn Chiến

64

Khuyến khích

Tải về tại đây

Nguyễn Huy Duy

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019600354

Nguyễn Văn Tiến

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019603224

Nguyễn Chí Nam

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019601990

20

Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu meta (metamaterials) vào hệ thống truyền năng lượng không dây và thông tin

Đoàn Ngọc Mạnh (CN)

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605554

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

63.4

Khuyến khích

Tải về tại đây

Nguyễn Đức Khoa

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605522

Phạm Quang Lân

2018DHDTTT03 - ĐH K13

2018603924

21

Nghiên cứu và phát triển cánh tay robot ứng dụng trong công nghiệp

Sái Thanh Huyền (CN)

2018DHDTTT02 - ĐH K14

2018601838

ThS. Phạm Thị Thanh Huyền

63.4

Khuyến khích

Tải về tại đây

Trần Bá Hiến

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605413

Đoàn Quang Khởi

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601271

Phạm Hữu Thắng

2020DHDTTT02 - ĐH K15

2020602080

Nguyễn Đức Nam Bình

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600020

22

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống thu FM sử dụng Rasbpherry Pi

Vương Thị Yến (CN)

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019601028

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

63

Khuyến khích

Tải về tại đây

Trần Anh Tú

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601628

Bùi Huy Hiếu

2020DHDTTT02 - ĐH K15

2020601723

Kiều Bình Giang

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602901

Ngô Quang Phúc

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018603195

23

Nghiên cứu, chế tạo mô hình Robot tự hành giao hàng tích hợp camera và đo thân nhiệt tự động phục vụ phòng dịch bệnh Covid-19

Vũ Bá Đại (CN)

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600761

TS. Trần Đình Thông

62.4

Khuyến khích

Tải về tại đây

Nguyễn Thành Tiến

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600843

24

Thiết kế hệ thống điều hòa nhiệt độ bốn mùa sử dụng năng lượng địa nhiệt

Đào Văn Hiếu (CN)

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019603379

ThS. Phạm Văn Chiến

62.2

Khuyến khích

Tải về tại đây

Nguyễn Tuấn Anh

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019604227

25

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cảnh báo tai nạn, chống trộm và kiểm soát hành trình ô tô

Ngô Thị Nam (CN)

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019603371

TS. Nguyễn Đắc Hải

62

Khuyến khích

Tải về tại đây

Bùi Đình Huấn

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019604155

Trần Văn Hùng

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019604236

Nguyễn Đình Phú

2019DHDTTT04 - ĐH K14

2019604232

26

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ, độ ẩm phòng có thu thập dữ liệu trên webserver của PLC S7-1200 và phần mềm WinCC

Nguyễn Đức Tiệp (CN)

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605270

TS. Nguyễn Tiến Kiệm

62

Khuyến khích

Tải về tại đây

Lê Quang Thịnh

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605265

Hoàng Văn Ba

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605267

Trần Minh Hiếu

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605350

Bùi Thành Đạt

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605375

27

Khôi phục ảnh sử dụng mạng nơ ron nhân tạo

Nguyễn Thị Ngọc (CN)

2018DHKTMT01 - ĐH K13

2018603996

ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang

60.8

Khuyến khích

Tải về tại đây

Nguyễn Minh Hiếu

2018DHKTMT01 - ĐH K13

2018600076

Nguyễn Quang Huy

2018DHKTMT01 - ĐH K13

2018605221

28

Thiết kế anten kết hợp bộ lọc dựa trên công nghệ mạch vi dải

Đặng Tiến Đạt (CN)

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602908

ThS. Bùi Thị Thu Hiền

60.6

Khuyến khích

Tải về tại đây

Phạm Ngọc Minh

2019DHDTTT02 - ĐH K14

2019601089

29

Nghiên cứu, thiết kế cửa cuốn sử dụng app điện thoại điều khiển qua sóng bluetooth

Lê Công Đạt (CN)

2018DHTTMT01 - ĐH K13

2018601967

ThS. Vũ Việt Hưng

60.6

Khuyến khích

Tải về tại đây

Nghiêm Văn Thắng

2018DHTTMT01 - ĐH K13

2018602564

Trần Tiến Dũng

2018DHTTMT01 - ĐH K13

2018601851

30

Nghiên cứu, thiết kế máy đo thân nhiệt hồng ngoại

Bùi Bách Tình (CN)

2019DHKTMT1 - ĐH K14

2019603146

ThS. Hà Thị Phương

60.2

Khuyến khích

Nguyễn Thị Mai Thủy

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019602369

Tống Bá Xuân

2019DHKTMT01 - ĐH K14

2019600007

31

Nghiên cứu, chế tạo vòng tình yêu hiển thị thông tin trên Internet

Vũ Hoài Nam (CN)

2019DHDTTT02 - ĐH K14

2019602105

ThS. Đinh Thị Kim Phượng

60.2

Khuyến khích

Nguyễn Văn Tân

2020DHDTTT02 - ĐH K15

2020601791

Nguyễn Thị Thuỷ

2020DHTTMT01 - ĐH K15

2020605575

Nguyễn Bá Hải Đăng

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600039

Nguyễn Thành Long

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600238

32

Thiết kế mô hình robot hỗ trợ trong các khu cách ly y tế

Lương Phúc Xuân Hưởng (CN)

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019604412

ThS. Vũ Thị Hoàng Yến

60

Khuyến khích

Vũ Văn Doanh

2019DHKTMT02 - ĐH K14

2019603883

33

Nghiên cứu, chế tạo Robot hỗ trợ cho bệnh nhân cách ly sử dụng Raspberry

Nguyễn Thành Long (CN)

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600238

ThS. Lê Việt Tiến

60

Khuyến khích

Nguyễn Thi Vân Anh

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600642

Phan Tuấn Anh

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600655

Trần Anh Tú

2018DHDTTT02 - ĐH K13

2018601628

Vương Thị Yến

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019601028

34

Thiết kế và xây dựng hệ thống IoT ứng dụng trong nông nghiệp

Lê Quang Thịnh (CN)

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605265

ThS. Đặng Cẩm Thạch

59.8

Khuyến khích

Hoàng Văn Ba

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605267

Lê Văn Minh

2018DHDIEN04 - ĐH K13

2018605264

Hoàng Thị Thu

2018DHDTTT04 - ĐH K13

2018605538

Nguyễn Quang Vũ

2020DHDTTT01 - ĐH K15

2020600117

35

Nghiên cứu, phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận diện giọng nói trong nhà thông minh

Trần Thị Thùy Minh (CN)

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602327

ThS. Bùi Như Phong

59.6

Khuyến khích

Hoàng Thanh Long

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600126

Nguyễn Thạc Hùng

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600914

Trần Hồng Anh

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600832

Nguyễn Thị Vân Anh

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600642

36

Nghiên cứu, phát triển hệ thống điểm danh và cảnh báo nhiệt độ sử dụng Raspberry

Nguyễn Thị Vân Anh (CN)

2019DHDTTT01 - ĐH K14

2019600642

ThS. Đinh Thị Kim Phượng

59.4

Khuyến khích

Nguyễn Thạc Hùng

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600914

Trần Hồng Anh

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600832

Hoàng Thanh Long

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600126

Trần Thị Thùy Minh

2019DHDTTT03 - ĐH K14

2019602327

37

Nghiên cứu, chế tạo mô hình buồng khử khuẩn toàn thân phát âm giọng nói và đo thân nhiệt tự động

Nguyễn Thành Tiến (CN)

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600843

TS. Trần Đình Thông

59.2

Khuyến khích

Vũ Bá Đại

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600761

Đinh Văn Huy

2018DHDTTT01 - ĐH K13

2018600806

38

Thiết kế thiết bị giao tiếp qua cổng USB sử dụng chuẩn HID

Ứng Duy Trường (CN)

2018DHKTMT01 - ĐH K13

2018605189

ThS. Nguyễn Văn Tùng

0

Không đạt

Trần Văn Dương

2018DHKTMT01 - ĐH K13

2018601312

Thái Doãn Bắc

2018DHKTMT02 - ĐH K13

2018606380

  • Thứ Hai, 15:37 25/07/2022