Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Khoa Điện tử hệ thống lại các biểu mẫu các em sinh viên thường xuyên sử dụng như sau:

1. Mẫu Đơn xin rút bớt học phần tải về tại đây

Nộp từ tuần thứ 3 của học kỳ chính và tuần thứ 2 của học kỳ phụ cho đến thời điểm thi kết thúc học kỳ tại văn phòng khoa tầng 12 nhà A1 nộp cô giáo vụ khoa tổng hợp.

(chú ý trong đơn phải xin ý kiến của cố vấn học tập vào đơn)

2. Mẫu đơn xin chuyển đổi học phần : Tải về tại đây

3. Mẫu đơn xin xem xét việc đăng ký học phần: tải về tại đây

4. Mẫu đơn đăng ký vào lớp: /media/29/uffile-upload-no-title29610.pdf

5. Mẫu đơn xin mở lớp học lại – học cải thiện tải về tại đây (dùng trong học kỳ phụ).

6. Mẫu Nghỉ học dài ngày đi viện: tải về tại đây

7. Mẫu xin bảo lưu lý do sức khỏe : tải về tại đây

8. Mẫu đơn xin bảo lưu vì lý do cá nhân (xem điều 15 qui chế đào tạo): tải về tại đây

9. Mẫu đơn xin học tiếp sau thời gian nghỉ bảo lưu tải về tại đây

10. Mẫu đơn xin chuyển hệ tải về tại đây(dùng cho sinh viên Đại học bị thôi học vì học lực yếu)

11. Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí tải về tại đây

(Kết thúc tuần thứ 7 học kỳ sinh viên không hoàn thành học phí phải làm đơn xin gia hạn - có ý kiến của gia đình)

12. Mẫu đơn xin thực tập tại doanh nghiệp: /media/29/uffile-upload-no-title29689.pdf

13. Hướng dẫn làm thủ tục thanh toán bảo hiểm khi ra viện tải về tại đây

14. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập cho SV là người dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc cận nghèo: tải về tại đây

15. Đơn xin miễn giảm học phí theo nghị định 86 của CP tải về tại đây

16. Mẫu 01 ưu đãi trong giáo cho con TB, BB: tải về tại đây

17. Mẫu 02 ưu đãi trong giáo cho con TB, BB: tải về tại đây

18. Các đối tượng được miễn giảm học phí theo nghị định 86/2015 NĐ-CP và hướng dẫn nộp giấy tờ kèm theo tải về tại đây

19. Qui định Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên trường ĐHCNHN: tải về tại đây

20. Mẫu giấy xin xác nhận ở địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn làm hồ sơ xin học bổng: /media/29/uffile-upload-no-title29678.doc

Một số biểu mẫu khác đã có trong phần tiện ích trang đại học điện tử (sv.dhcnhn.vn)

- Mẫu đơn xác nhận là Sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Sinh viên đăng ký trong trang sv.dhcnhn.vn

- Mẫu giấy chứng nhận là sinh viên: Sinh viên đăng ký trong trang sv.dhcnhn.vn

(Đã kết thúc khóa học nhưng chưa hoàn thành chương trình đào tạo.)

- Mẫu giấy xác nhận là Sinh viên để vay vốn sinh viên: Sinh viên đăng ký trong trang sv.dhcnhn.vn

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tửCác biểu mẫu khác

Các mẫu đơn khác xem tại đây: https://dsa.haui.edu.vn/vn/html/cac-bieu-mau-ctsv

  • Thứ Ba, 00:00 05/11/2019