Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn (Nộp tại Văn phòng khoa trước ngày 30/8/2020).

Thực hiện thông báo số 124/TB-ĐHCN, ngày 20/07/2018 của Nhà trường về việc đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2020-2021, khoa Điện tử đề nghị:

- Các đ/c CB-GV trong toàn khoa chủ động hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, viết phiếu đăng ký, thuyết minh và gửi về Khoa (đ/c Uy nhận) trước ngày 30 tháng 08 năm 2020.

- Các đ/c chuyên viên làm công tác chủ nhiệm triển khai thông báo này tới sinh viên các lớp được phân công phụ trách.

- Các đ/c trong BCH Liên chi đoàn triển khai thông báo này tới các Chi đoàn trong Liên chi.

Các mốc thời gian quan trọng trong thông báo cần lưu ý như sau:

- Thời hạn đăng ký: 14/09/2020
- Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn và xác nhận của trưởng đơn vị (Nộp tại Văn phòng khoa trước ngày 30/8/2020).
- Số sinh viên tham gia không quá 05 người/ một đề tài, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính làm chủ nhiệm đề tài.

📨 Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng lên trực tiếp Văn phòng khoa Điện tử - Tầng 12 - Nhà A1.

🔍 Thông tin chi tiết : Tải về tại đây

📝 Mẫu đăng ký và thuyết minh xem tại địa chỉ: https://khcn.haui.edu.vn/vn/html/bieu-mau-hssv

Tham khảo danh sách đề tài đã được nghiệm thu năm 2019 - 2020 : Tải về

Sinh viên nên tham khảo vấn đề: SV và nghiên cứu khoa học

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

  • Thứ Ba, 11:00 28/07/2020

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Tọa đàm “Ứng dụng AI trong thị giác máy”

Tọa đàm “Ứng dụng AI trong thị giác máy”

Thứ Tư, 10:24 20/01/2021
Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khoa học – Student’s Scientific Ideas 2020

Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khoa học – Student’s Scientific Ideas 2020

Thứ Tư, 13:38 12/08/2020
Nghiệm thu 03 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy chuyên ngành khoa Điện tử

Nghiệm thu 03 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy chuyên ngành khoa Điện tử

Thứ Năm, 15:20 02/07/2020
Hội nghị Khoa học cấp khoa năm học 2019 -2020

Hội nghị Khoa học cấp khoa năm học 2019 -2020

Thứ Năm, 16:21 25/06/2020
Báo cáo, nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm 2020

Báo cáo, nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm 2020

Thứ Tư, 10:49 10/06/2020
Kế hoạch Tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài SV NCKH năm học 2019-2020

Kế hoạch Tập huấn viết báo cáo khoa học và kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài SV NCKH năm học 2019-2020

Thứ Hai, 22:41 11/05/2020
Hội thảo đào tạo phần mềm BIM Revit cho sinh viên Đại học khóa 11

Hội thảo đào tạo phần mềm BIM Revit cho sinh viên Đại học khóa 11

Thứ Ba, 15:58 19/11/2019

Video giới thiệu