Quyết định về việc công nhận sinh viên các lớp Đại học chính quy Khóa 7 làm ĐA/KLTN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ quyết định số 4811/QĐ-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-ĐHCN ngày 08/09/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-ĐHCN ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN HN ban hành kèm quy định về hướng dẫn tốt nghiệp và bảo vệ ĐA/KLTN cho trình độ đại học đào tạo theo hình thức tín chỉ.

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên các lớp Đại học chính quy Khóa 7;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 1743 sinh viên ở các lớp Đại học chính quy khóa 7 được làm ĐA/KLTN (danh sách kèm theo) tải về tại đây.

Điều 2. Sinh viên thực hiện làm ĐA/KLTN theo kế hoạch và quy định của nhà trường. tải về tại đây

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng khoa và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  • Thứ Ba, 13:46 23/02/2016

Tags:

Tin tiêu điểm

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019
Sinh viên khoa Điện tử với cuộc thi "Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2019"

Sinh viên khoa Điện tử với cuộc thi "Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2019"

Thứ Năm, 10:46 07/11/2019

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Ba, 00:00 05/11/2019
Chi bộ Điện tử tham quan học tập tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2019

Chi bộ Điện tử tham quan học tập tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2019

Thứ Hai, 10:00 28/10/2019
Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam

Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam

Thứ Tư, 10:37 09/10/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn đăng ký học tập SV ĐH K11 để đảm bảo các điều kiện xét tốt nghiệp

Thứ Hai, 16:16 10/02/2020
Tiến độ đào tạo 2019-2020 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo 2019-2020 khoa Điện tử

Thứ Sáu, 09:00 03/01/2020
Tiến độ đào tạo 2018-2019 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo 2018-2019 khoa Điện tử

Thứ Tư, 09:48 17/10/2018

Tiến độ đào tạo 2017-2018 khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:56 01/09/2017

Tiến độ đào tạo khoa Điện tử năm học 2016-2017

Thứ Hai, 18:34 17/10/2016

Tiến độ đào tạo khoa Điện tử năm học 2015 - 2016

Thứ Năm, 09:07 01/10/2015

Tiến độ đào tạo khoa Điện tử năm học 2014-2015

Thứ Tư, 08:41 10/06/2015

Lịch thi các lớp Cao đẳng khóa 13, khóa 14 học kì I năm học 2013- 2014 tại bộ môn Điện tử tin học

Thứ Năm, 15:48 09/01/2014

Tiến độ đào tạo Khoa điện tử năm học 2013- 2014

Thứ Năm, 08:05 14/11/2013

Lịch thi môn Vi điều khiển nâng cao

Thứ Năm, 15:26 30/05/2013

Video giới thiệu