Lịch thực hành khoa Điện tử tuần từ 04/ 11 /2019

1. Lịch bộ môn Điện tử máy tính – Tầng 13 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29683.pdf

2. Lịch bộ môn Kỹ thuật điện tửTầng 14 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29684.pdf

3. Lịch bộ môn Điện tử công nghiệp Tầng 15 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29685.pdf

4. Lịch bộ môn Điện tử viễn thôngTầng 16 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29686.pdf

  • Thứ Hai, 09:18 04/11/2019