Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Khoa Điện tử hệ thống lại các biểu mẫu các em sinh viên thường xuyên sử dụng như sau:

Xem thêm

KHOA ĐIỆN TỬ TẬP TRUNG CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 11 TẠI CƠ SỞ HÀ NAM

Sáng chủ nhật ngày 27/11/2016 Ban chủ nhiệm khoa Điện tử cùng Ban cố vấn học tập đã có buổi tập trung cố vấn học tập co các sinh viên đại học khóa 11 với mục đích giúp cho sinh viên năm thứ nhất hiểu biết về khoa Điện tử nơi mình đang theo học, có cái nhìn toàn cảnh về các ngành nghề khoa đang đào tạo; thấy được và biết được được ngành nghề mình đang theo học và xu hướng phát triển của ngành nghề từ đó có động lực phấn đấu học tập trở thành người kỹ sư có trình độ cao trong tương lai.

Xem thêm

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử được thành lập theo quyết định số 458/QĐ-ĐHCN

Xem thêm