Danh sách các công ty tiếp nhận sinh viên thực tập hệ ĐH khóa 12.

Để tổng hợp vào 1 trang web để sinh viên lựa chọn đăng ký thực tập cho tiện

Thời gian đăng ký : Sinh viên hoàn tất việc đăng ký thực tập tại các công ty doanh nghiệp này trước ngày 18/12/2020.

1. Link đăng ký thực tập Công ty Foxcom: Google/dangkyfoxcom2020

2. Link đăng ký thực tập Công ty FPT Software : Google/dangkyfpt2020

3. Link đăng ký thực tập Công ty Canon Thăng Long : Google/dangkycanon2020

Các em sinh viên lưu ý: Chỉ lựa chọn và đăng ký thực tập ở 1 công ty (tránh trường hợp đăng ký cả 3 công ty)

  • Thứ Sáu, 16:02 11/12/2020