Thông báo tuyển dụng nhân sự vận hành Đường sắt đô thị Hà Nội

Các vị trí tuyển dụng liên quan đến các ngành đào tạo của nhà trường gồm:

1. Phòng vận hành: ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện, điều khiển tự động hóa, ...

2. Phòng kỹ thuật công nghệ: ngành cơ khí, cơ điện, điện tử - viễn thông, CNTT, tự động hoá, kỹ thuật điện, ...

3. Phòng giám sát an toàn

4. Đội vận hành nhà ga: ngành kinh tế, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh, marketing, CNTT, ...

5. Đội duy tu sửa chữa công trình: CNTT, điện tử - viễn thông, cơ điện tử, ...

6. Đội duy tu sửa chữa thiết bị

7. Depot Nhổn: ngành cơ khí, cơ điện tử, công nghiệp, điện - điện tử, điện tử - viễn thông, CNTT, quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, ...

Tải về nội dung thông báo

* Chi tiết về tiêu chuẩn, yêu cầu tuyển dụng các vị trí chức danh công việc trong Phụ lục 2(file đính kèm)

  • Thứ Sáu, 11:15 29/09/2023