Tổ chức tham quan, trải nghiệm thực tế tại Doanh nghiệp Công ty PepsiCo VN

Thành phần sinh viên đăng ký ưu tiên ĐH K12 và K13

  1. Mục đích tổ chức chương trình
  1. Đối với nhà trường:
  • Tham quan thực tế tại doanh nghiệp giúp giảng viên, sinh viên nắm bắt công nghệ, quy trình sản xuất và các vấn đề thực tế trong môi trường làm việc liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp;
  • Giảng viên giảng dạy chuyên ngành thuộc các Khoa/TT đào tạo tăng cường cơ hội tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu chất lượng nhân sự của doanh nghiệp;
  • Sinh viên được rèn luyện kỹ năng báo cáo, tìm hiểu thông tin, tìm hiểu yêu cầu về năng lực của nhà tuyển dụng đối với ứng viên, tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp… khi tham gia các chuyến tham quan;
  • Tăng cường hợp tác theo chiều sâu với các doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động, nội dung hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
  1. Đối với doanh nghiệp:
  • Là cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp đến với sinh viên, giảng viên và nhà trường;

- Doanh nghiệp phối hợp cùng với nhà trường trong công tác đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của việc tuyển dụng.

  1. Thành phần, thời gian và địa điểm

1. Thời gian, địa điểm:

TT

Công ty

Thời gian

Số lượng sinh viên

Ghi chú

CK

Điện

ĐT

1

Công ty TNHH NGK Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB)

7 giờ 30, 2/12/ 2020

20

15

10

Ưu tiên:

- Sinh viên năm 3, năm cuối.

- Sinh viên có điểm trung bình 7,5/10

Địa điểm: Thăm quan tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH NGK Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB), khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Link đăng ký tham gia trước ngày 22/11/2020: Google/fom/fee.haui

Nội dung chi tiết: Tải về

  • Thứ Sáu, 15:43 20/11/2020