Tuyển sinh lớp bồi dưỡng về Điện tử (Vitask)

Quyền lợi của SV: được tham gia khóa học miễn phí, được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học, được giảng dạy bởi giáo sư Hàn Quốc (có phiên dịch sang tiếng Việt).

- Học tuần 1,2 tháng 8 (mỗi tuần 5 buổi, 3h/buổi) - Zoom

- Bố trí phiên dịch tại phòng học

- Thời gian: 14h00-17h00 (giờ Hà Nội).

- Đối tượng: SV năm 2, 3 hoặc năm 4.

- Địa điểm: Phòng nghiên cứu tầng 12, nhà A1.

- Quyền lợi của SV: được tham gia khóa học miễn phí, được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học, được giảng dạy bởi giáo sư Hàn Quốc (có phiên dịch sang tiếng Việt).

- Yêu cầu: tham gia đầy đủ các nội dung của khóa học.

Tuyển đủ 25 SV tham gia khóa học, SV đăng ký tham gia với các thông tin Họ và tên SV/Lớp-Khóa/Điện thoại/Email vào link gửi kèm theo: https://FEE.docs.google.com/

Thời hạn đăng ký xong trước ngày 06/2/2020. (Cập nhật trước 10/7/2020)

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng về Điện tử (Vitask)Thông tin về giảng viên và nội dung của khóa học được dịch sơ bộ để các em tham khảo: /media/29/uffile-upload-no-title29730.pdf

  • Chủ Nhật, 10:07 05/07/2020

Tags: