Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành : Truyền thông và Mạng máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Truyền thông và Mạng máy tính người học đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Kiến thức

a. Kiến thức chung:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Nắm vững kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

b. Kiến thức chuyên ngành:

- Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hiểu các khái niệm và viết được chương trình phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng;

- Hiểu và giải thích được cơ chế hoạt động chung của hệ thống máy tính, các bộ phận, cấu trúc của máy tính, các nguyên lý cơ bản hệ điều hành của máy tính;

- Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng;

- Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống;

- Hiểu được bản chất của tín hiệu số và các phương thức xử lý tín hiệu số, vận dụng được các kiến thức về cơ chế truyền tín hiệu số trong môi trường có dây và không dây;

- Vận dụng được các kiến thức trong lĩnh vực quản trị mạng;

- Hiểu và vận dụng được kiến thức về quản trị mạng, an ninh mạng, mạng không dây, truyền thông đa phương tiện, lập trình mạng, thiết kế và quản trị mạng viễn thông, mã hóa …;

- Tiếp cận và nắm bắt các công nghệ kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính mới trên nền tảng các môn học lý thuyết và thực hành từ nhà trường.

c. Kiến thức bổ trợ

- Đạt trình độ B tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình B tin học ứng dụng

2. Kỹ năng

a. Kỹ năng nghề nghiệp

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về Toán và Vật lý trong khoa học công nghệ và đời sống;

- Lập trình thành thạo và biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ;

- Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh;

- Biết sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt;

- Vận hành hệ thống, phân tích để nâng cấp, xử lý các tình huống cấp bách của hệ thống máy tính, mạng máy tính, hệ thống viễn thông;

- Xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án liên quan có hiệu quả.

b. Các kỹ năng khác có liên quan

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Giao tiếp và làm việc nhóm.

- Quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án.

3. Thái độ

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật.

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công việc.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này, người học có thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển sản phẩm phần cứng và phần mềm về mạng máy tính và truyền thông; làm quản trị các hệ thống mạng và truyền thông; hoặc làm giảng viên tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

  • Chủ Nhật, 11:18 05/03/2017

Tags:

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Hướng dẫn thực hiện quy trình rút bớt học phần trên hệ thống ĐH Điện tử

Thứ Năm, 14:36 07/05/2020

Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Thứ Sáu, 10:11 01/11/2019

Danh sách xét công nhận tốt nghiệp tháng 10 - 2019

Thứ Năm, 08:59 10/10/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ Ba, 09:01 20/08/2019

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2017

Chuẩn đầu ra: Trình độ đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Chủ Nhật, 11:15 05/03/2017
Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Phân công nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

Thứ Tư, 15:24 10/08/2016
Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Ban cố vấn học tập khoa Điện tử

Thứ Hai, 15:55 12/10/2015

Hướng dẫn đăng ký dự thi liên thông CĐ-ĐH, TCCN-ĐH

Thứ Năm, 09:31 14/03/2013

Video giới thiệu