Lịch thực hành khoa Điện tử tuần từ 13/ 1 /2020

1. Lịch bộ môn Điện tử máy tính – Tầng 13 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29725.pdf

2. Lịch bộ môn Kỹ thuật điện tửTầng 14 A1

3. Lịch bộ môn Điện tử công nghiệp Tầng 15 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29726.pdf

4. Lịch bộ môn Điện tử viễn thôngTầng 16 A1 /media/29/uffile-upload-no-title29727.pdf

  • Thứ Hai, 11:14 13/01/2020

Tags: