Tổng kết ngày 5S xanh

Hưởng ứng tuần 5S lần thứ 18, ngày 16/11/2019, đội Thanh niên tình nguyện khoa Điện tử đã tổ chức “Ngày 5S xanh” tại cơ sở Hà Nam. Đây là hoạt động thiết thực của sinh viên khoa Điện tử hưởng ứng chủ đề của nhà trường "Hoạt động 5S hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam 20-11"

Xem thêm