Danh sách sinh viên khóa 13 trở về trước đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên khóa 13 trở về trước đủ điều kiện làm đồ án làm đơn xin làm đồ án nộp về văn phòng khoa Điện tử trước ngày 27/02/2023 để khoa tổng hợp.

Mẫu đơn xin làm đồ án tốt nghiệp (dành cho khóa 13 trở về trước - K14 không phải làm đơn) : Tải về tại đây

Danh sách sinh viên khóa 13 trở về trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp:

- Các sinh viên Điện tử Viễn thông tải về danh sách : Khóa 11, khóa 12, khóa 13

- Các sinh viên Kỹ thuật Máy tính tải về danh sách: Khóa 11, khóa 12, khóa 13

- Các sinh viên Mạng máy tính và truyền thông tải về danh sách: Khóa 11, khóa 12, khóa 13

Lưu ý: Sinh viên tải làm theo mẫu đơn, ký nộp tại văn phòng khoa Phòng 1204 nhà A1 hạn trước ngày 27/02/2023 để tổng hợp.

Tham gia nhóm zalo để cập nhật thông tin : https://zalo.me/g/wnjhla465

  • Thứ Ba, 08:56 21/02/2023