Thông báo triển khai học phần Đồ án tốt nghiệp

Ban chủ nhiệm khoa Điện tử ban hành thông báo triển khai học phần đồ án tốt nghiệp cho các chương trình đào tạo khóa 14 do khoa Điện tử quản lý

Xem thêm

Danh sách sinh viên khóa 13 trở về trước đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp

Sinh viên khóa 13 trở về trước đủ điều kiện làm đồ án làm đơn xin làm đồ án nộp về văn phòng khoa Điện tử trước ngày 27/02/2023 để khoa tổng hợp.

Xem thêm

Kế hoạch thi tháng KNSD CNTT Tháng 3/2023

kế hoạch Tổ chức thi cấp chứng chỉ UD CNTT , thi Kết thúc học phần và Đánh giá chuẩn đầu ra KNSD CNTT cho sinh viên Tháng 3/2023.

Xem thêm

Thông báo kế hoạch cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023

Giúp sinh viên nắm bắt được thông tin cơ bản các học phần trong học kỳ II năm học 2022-2023. Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, lựa chọn các học phần tự chọn, phân bổ thời gian hợp lý nhằm đạt kết quả học tập và rèn luyện cao nhất. Tư vấn cho những sinh viên có học lực Yếu, cảnh báo học kỳ 1 năm học 2022-2023, khối lượng học tập chậm so với tiến độ, phân bổ thời gian hợp lý nhằm tránh việc bị cảnh báo, thôi học.

Xem thêm

Danh sách SV thực hiện ĐATN HKP1 2022-2023

Căn cứ vào đơn xin làm đồ án tốt nghiệp học kỳ phụ 1 năm 2022 - 2023 Khoa Điện tử phân công GVHD đồ án theo danh sách sau:

Xem thêm

Thư mời tham dự Hội thảo chuyên đề về “Ứng dụng điện tử và máy tính trong điện tử y sinh”

Kính mời các thầy/cô và các em SV quan tâm tham dự Hội thảo chuyên đề về “Ứng dụng điện tử và máy tính trong điện tử y sinh”, cụ thể như sau:

Xem thêm

Phát động cuộc thi "HSSV với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ 5 ( SV- STARTUP LẦN 5)

Căn cứ QĐ 3852/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2022, Nhà trường ra thông báo số 214/TB-ĐHCN phát động cuộc thi " HSSV với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ 5, kèm theo quy định 3852 về thể lệ cuộc thi.

Xem thêm