Thông báo về việc lập danh sách cử tri

Thực hiện thông báo số 44/TB của nhà trường về việc lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Khoa Điện tử thông báo:

Xem thêm

Thông báo lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV

Lập danh sách cử tri phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem thêm

Thông báo mở lớp học phần tháng 3 năm 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường về việc mở lớp học phần cho sinh viên đăng ký học. Thời gian bắt đầu học từ 22/3/2021 đến 09/05/2021.

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 08/3/2021

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; căn cứ diễn biến của dịch COVID-19, nhà trường thông báo kế hoạch dạy học từ ngày 08/3/2021 và yêu cầu phòng chống dịch bệnh như sau:

Xem thêm

Thông báo việc thực hiện ĐATN cho sinh viên Đại học chính quy K12

(Cập nhật ngày 8-3) Sinh viên (SV) các lớp Đại học Khóa 12 và SV các khóa đã đủ điều kiện do khoa Điện tử quản lý được xét làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) ( gồm 339 SV) căn cứ vào danh sách các giảng viên tham gia hướng dẫn (danh sách kèm theo) liên hệ đăng ký giảng viên hướng dẫn (GVHD) ĐATN và thống nhất nội dung dự kiến làm ĐATN với giảng viên để làm “Phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp”

Xem thêm

Thông báo danh sách khóa 12 và các khóa trước đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Danh sách sinh viên Đại học khóa 12, 11, 10, 9 đủ điều kiện làm đồ án nộp đơn trong tháng 2/2021

Xem thêm

Kế hoạch dạy học từ ngày 01/03/2021

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021; Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường thông báo kế hoạch dạy học từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 03 năm 2021

Xem thêm

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 2 - 2021

Căn cứ tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên Đại học, Cao đẳng và CĐ liên thông theo học chế Tín chỉ kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 2 năm 2021 như sau

Xem thêm

Thông báo lịch các công ty về trường gặp sinh viên thực tập

Căn cứ vào lịch về giới thiệu và phổ biến những thông tin cần lưu ý trước khi đi thực tập, các em sắp xếp thời gian để có mặt đầy đủ đúng giờ để nghe phổ biến, nếu không dự được thì phải nghe lại phổ biến từ các bạn đi dự

Xem thêm