Dữ liệu xét học bổng năm học 2022 - 2023

Danh sách xét học bổng khuyến học năm 2022 - 2023 được các đơn vị thường trực gửi về.

Xem thêm

Thông báo Chương trình Học bổng thạc sĩ Đài Loan do Công ty TNHH Neweb Việt Nam tài trợ

Căn cứ nhu cầu tuyển sinh của Trường Đại Học Minh Tân - Đài Loan và Công ty TNHH Neweb Việt Nam. Công ty TNHH Neweb Việt Nam (sau đây gọi tắt là WNC) thông báo tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần được cung cấp bởi WNC trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Minh Tân - Đài Loan (sau đây gọi tắt là Minh Tân) dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khóa học thạc sĩ Đài Loan kỳ học mùa thu năm 2024 tại Minh Tân, cụ thể trong file gửi kèm

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện tử

Nhằm tổng kết các hoạt động của khoa trong 25 năm xây dựng và phát triển, từ đó tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên khoa Điện tử, rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng những định hướng chiến lược mới phù hợp với giai đoạn tiếp theo. Chương trình dự kiến diễn ra vào 08h30, Chủ nhật, ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Xem thêm

Thông báo chương trình học bổng Brother năm học 2023 - 2024

Phòng Công tác sinh viên thông tin về việc triển khai Chương trình Học bổng Brother năm học 2023 - 2024. Đối tượng sinh viên khóa 15,16,17,18 có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương.

Xem thêm

Thông báo hoàn trả lại tiền BHYT cho sinh viên đại học khóa 18 thuộc diện chính sách năm hoc 2023 - 2024

Thực hiện thông báo số 177/TB-ĐHCN ngày 22/9/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc hoàn trả tiền BHYT cho SV ĐH K18 và CĐ K25 thuộc diện ưu tiên khoa Điện tử triển khai thông báo như sau

Xem thêm

Chương trình Học bổng Nitori 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa Điện tử như sau:

Xem thêm

Thông tin về học bổng Kova năm 2023 cho sinh viên Đại học chính quy K15, K16

Phòng Công tác sinh viên xin gửi quý thầy/ cô thông tin về Giải thưởng Kova năm 2023 cho sinh viên Đại học chính quy K15, K16 các chuyên ngành của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Chi tiết thông báo, các mẫu đăng ký tại file đính kèm).

Xem thêm

Thông báo mở/không mở các lớp Học phần trong kỳ phụ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023; Căn cứ số lượng đăng ký học tập học kỳ phụ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên đại học đến ngày 25/06/2023;

Xem thêm

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng và danh sách nhận học bổng sinh viên xem các tệp tin kèm theo

Xem thêm