Danh sách sinh viên phải kê lại biểu mẫu TK1 - TS để nhà trường mua BHYT

Một số sinh viên Đại học khóa 11, 12,13 đã nộp tiền bảo hiểm y tế nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế do sinh viên kê khai: Sai thông tin cá nhân; sai địa chỉ hộ khẩu hoặc sai mã thẻ BHYT cũ. Vì vậy các em này phải kê khai lại thông tin vào mẫu TK1-TS

Danh sách phải kê khai: /media/29/uffile-upload-no-title29670.pdf

Sinh viên có tên trong danh sách tải mẫu (TK1-TS): /media/29/uffile-upload-no-title29671.doc

Điền thông tin và nộp về Văn phòng khoa (tầng 12 nhà A1)

Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019.

Lưu ý: Thông báo này đã được nhắc lần 2:

https://fee.haui.edu.vn/vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-mua-bo-sung-the-bao-hiem-y-te-chi-tra-lai-tien-bhyt-cho-khoa-moi-nhap-hoc/63315

  • Thứ Năm, 15:55 03/10/2019

Tags: BHYT