Dữ liệu xét học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đề nghị các em sinh viên kiểm tra và đối chiếu thông tin điểm.

Đề nghị các em sinh viên kiểm tra và đối chiếu thông tin điểm. Nếu có phản hồi về sai sót (nếu có) Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng khoa trước ngày 21/5/2020. (Khoa Điện tử tầng 12 nhà A1)

Dữ liệu xét học bổng ĐH K11 học kỳ 7: Tải về Dữ liệu gốc tải về

Dữ liệu xét học bổng ĐH K12 học kỳ 5: Tải về Dữ liệu gốc tải về

Dữ liệu xét học bổng ĐH K13 học kỳ 3: Tải về Dữ liệu gốc tải về

Dữ liệu xét học bổng ĐH K14 học kỳ 1: Tải về Dữ liệu gốc tải về​​​​​​​

Ghi chú:

- Đây là dữ liệu xét không phải dữ liệu cấp học bổng. Khi nào có kết quả xét học bổng và quyết định cấp học bổng khoa sẽ triển khai cho các em biết.

- Các em cần cập nhật đầy đủ các Thông tin cá nhân, Số Tài khoản ngân hàng, số Chứng minh thư nhân dân để khi có quyết định chính thức nhà trường sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản của các em.

  • Chủ Nhật, 10:00 17/05/2020

Tags: Học bổng