Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra KNSD CNTT đợt 3

1. Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT theo phương thức trực tuyến đợt 3, tháng 10/ 2021

- Thời gian đăng ký: từ 07/10 đến 17/10/2021 website: itc.haui.edu.vn và lms.haui.edu.vn

- Thời gian giao đề và làm bài: 8h00, ngày 21/10/2021

Nội dung chi tiết: Tải về

  • Thứ Sáu, 10:24 08/10/2021

Tags: