Khảo sát nhu cầu thực tập doanh nghiệp của sinh viên K13 và các sinh viên đăng ký thực tập doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp (không theo CDIO - thực tập 8 tuần), thực tập doanh nghiệp (theo CDIO - thực tập 6 tuần) các em xem lại thông báo số 234/TB-ĐHCN ngày 24/11/2021 trên trang đại học điện tử.
Sinh viên khoa Điện tử tham gia chương trình thực tập doanh nghiệp điền đầy đủ các thông tin cá nhân phục vụ công tác thống kê sinh viên thực tập. Thời gian hoàn thành biểu mẫu 05/12/2021

Link thu thập thông tin: https://docs.google.com/forms

  • Thứ Tư, 20:57 01/12/2021

Tags: