Thông báo Chương trình Học bổng thạc sĩ Đài Loan do Công ty TNHH Neweb Việt Nam tài trợ

Căn cứ nhu cầu tuyển sinh của Trường Đại Học Minh Tân - Đài Loan và Công ty TNHH Neweb Việt Nam. Công ty TNHH Neweb Việt Nam (sau đây gọi tắt là WNC) thông báo tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần được cung cấp bởi WNC trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Minh Tân - Đài Loan (sau đây gọi tắt là Minh Tân) dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khóa học thạc sĩ Đài Loan kỳ học mùa thu năm 2024 tại Minh Tân, cụ thể trong file gửi kèm

1. Đối tượng: Sinh viên (SV) Đại học (ĐH) khóa 15 ngành Hệ thống công nghiệp (Trường Cơ khí – Ô tô), các Khoa: Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin.

2. Quyền lợi:

- Giá trị học bổng: Học bổng toàn phần dành cho mỗi sinh viên tham gia chương trình là 50.000 Đài Tệ/ Kỳ, tương đương 38.000.000VND (mức tỷ giá 1 Đài tệ: 758,22 đồng VND được sử dụng để quy đổi).

- Trong năm đầu tiên, học viên tham gia học tập tại trường buổi sáng, buổi chiều vào công ty thực hành và được công ty trả lương với mức thu nhập là 15,000 đài tệ tương đương 11.500.000VND.

(Mô tả chi tiết về chương trình học bổng trong file đính kèm)

  • Thứ Tư, 11:30 08/11/2023