Thông báo Khảo sát tình hình việc làm và mức độ hài lòng về CTĐT của SV tốt nghiệp năm 2023

Kế hoạch số 287/KH-ĐHCN ngày 10/6/2024 về việc khảo sát tình hình việc làm và mức độ hài lòng về chương trình đào tạo của sinh viên tốt nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

Kế hoạch số 287/KH-ĐHCN ngày 10/6/2024 về việc khảo sát tình hình việc làm và mức độ hài lòng về chương trình đào tạo của sinh viên tốt nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: 100% sinh viên (SV) trình độ Cao đẳng và Đại học chính quy (dài hạn, liên thông) tốt nghiệp năm 2023.
  2. Thời gian khảo sát: 01 tháng, từ ngày 15/6/2024 đến ngày 15/7/2024
  3. Hình thức khảo sát:

Thông báo Khảo sát tình hình việc làm và mức độ hài lòng về CTĐT của SV tốt nghiệp năm 2023

Nội dung chi tiết: chi tiết file kèm theo

Ghi chú: Trong quá trình khảo sát, các đơn vị và sinh viên cần hỗ trợ vui lòng liên hệ phòng Hợp tác đối ngoại đ/c Hạ 0329 700168.

- Hoặc sinh viên có thể trả lời trực tiếp vào link của khoa để khoa nhập dữ liệu lên hệ thồng: https://forms.gle/4A4iBytMs9PyK9Fw8

  • Thứ Hai, 14:46 17/06/2024