Thông báo nợ học phí kỳ 2 năm 2018 - 2019

Theo kế hoạch thu, nộp học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đợt 1 gồm các lớp Đại học (K11, K12, K13) đã hết hạn ngày 26/4/2019 nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều em chưa hoàn thành học phí có danh sách kèm theo:

Đại học khóa 11: tải về tại đây

Đại học khóa 12: tải về tại đây

Đại học khóa 13:tải về tại đây

Lưu ý: Sinh viên khóa 13 có thể nộp học phí tại Trung tâm GDQPAN hoặc chuyển khoản theo thông báo nhà trường Chiều Thứ 5 và ngày Thứ 6 trung tâm bắt đầu phát chứng chỉ cho các em hoàn thành học phí môn GDQPAN.

Yêu cầu các em hoàn thành học phí trước 20/5/2019 quá hạn trên nhà trường sẽ xử lý theo quy chế.

  • Thứ Tư, 14:42 08/05/2019

Tags: