Thông báo tổ chức làm đồ án tốt nghiệp học kỳ phụ 2020 và danh sách xét TN đợt 2

Sinh viên đăng ký làm đồ án tại khoa quản lý từ 29/6/2020 đến 09/7/2020

1. Nội dung chi tiết việc tổ chức làm đồ án kỳ phụ hè : Tải về

Thời gian đăng ký: 09/6/2020 đến 09/7/2020.

Thời gian thực hiện đồ án: 13/7/2020 đến 21/8/2020.

Thời gian bảo về đồ án: 24/8/2020 đến 29/8/2020.

Yêu cầu: Sinh viên hoàn thành học phí các học phần đã đăng ký trước khi đăng ký làm đồ án tốt nghiệp.

Chủ động liên hệ GVHD đồ án và Nộp đơn đăng ký làm đồ án (mẫu đơn) tại văn phòng khoa Điện tử trước ngày 12/7/2020.

2. Danh sách đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp 18/6/2020

Hệ CĐ: ĐT 1 . ĐT 3

Đại học K9: ĐT 3

Đại học khóa 10: ĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6

Đại học khóa 11: ĐT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8KTMT 1, 2, TTMMT 1, 2

Liên thông ĐH: ĐT 1, ĐT 2

Ghi chú:

- Sinh viên có thông tin gì vướng mắc trong dịp xét tốt nghiệp vừa qua trực tiếp liên hệ văn phòng khoa điện tử tầng 12 nhà A1

- SV Đại học khóa 11 vào trang đại học tự đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 8 để kịp xét học bổng kỳ cuối.

  • Thứ Hai, 15:46 22/06/2020

Tags: