Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tâm sự của học trò gửi đến thầy cô đầy xúc động nhân dịp 20/11 sẽ gợi nhớ cho bạn về kỷ niệm một thời của những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Tấm thiệp lớn ghi đầy những lời chúc của sinh viên gửi đến các thầy cô giáo

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Những tấm thiệp và lời chúc của học trò nhân ngày 20/11 năm 2018

Đại diện cho toàn thể sinh viên các cán bộ lớp về khoa chúc mừng thầy cô giáo

  • Thứ Bảy, 16:17 29/12/2018

Tags: