Kế hoạch ôn tập và bài trắc nghiệm cuối khóa kỹ năng học tập dành cho tân sinh viên Đại học khóa 14

Chương trình phát triển kỹ năng học tập – làm việc được tổ chức bởi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Tổ chức giáo dục Talent Mind Education nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kỹ năng, công cụ học tập một cách chủ động, hiệu quả, giúp sinh viên xác định được điểm mạnh và năng lực của từng cá nhân, từ đó lập kế hoạch học tập cho 4 năm học đại học và định hướng con đường nghề nghiệp tương lai. Chương trình này hoàn toàn miễn phí dành cho tân sinh viên mới nhập học khoá 14 (K14) của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU

Các kỹ năng được cung cấp dưới hình thức học trực tuyến tại hệ thống học và tương tác kỹ năng www.workingskills.net

Cách thức học:

 • Mỗi sinh viên sẽ được cung cấp 01 tài khoản học trên hệ thống www.workingskills.net.
 • Sinh viên được phân thành các nhóm lớp học trên hệ thống.
 • Sinh viên có thể yêu cầu tư vấn bởi các chuyên gia kỹ năng qua hệ thống.
 • Khoa quản lý sinh viên tham gia quản lý tiến trình học của sinh viên.

Cách đánh giá: Điểm đánh giá gồm 2 phần

 • Mức độ hoàn thành các bài học: 60%
 • Điểm bài trắc nghiệm tổng kết các kỹ năng (trắc nghiệm tình huống): 40%

Danh sách các kỹ năng:

 1. Phương pháp học tập đại học hiệu quả
 2. Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm đại học
 3. Kỹ năng giao tiếp cơ bản
 4. Kỹ năng quản lý thời gian cơ bản

II. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP VÀ BÀI TRẮC NGHIỆM CUỐI KHÓA:

Hoạt động ôn tập:

 • Thời gian: 18/05 – 24/05/2020
 • Nội dung: ôn tập kiến thức, kỹ thuật kỹ năng, tư vấn giải đáp tình huống các kỹ năng sinh viên đã học và trải nghiệm.
 • Kênh ôn tập: sinh viên thích và theo dõi tại trang fanpage HaUI – Kỹ năng sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội: https://www.facebook.com/skills.for.haui.students/

Bài trắc nghiệm cuối khóa:

 • Thời gian làm bài trắc nghiệm: 25/05 – 07/06/2020
 • Điều kiện tham gia: Hoàn thành 100% các khóa học kỹ năng
 • Hình thức kiểm tra cuối khoá: Bài trắc nghiệm xử lý 40 tình huống.
 • Mỗi sinh viên sẽ được thực hiện bài trắc nghiệm tối đa 2 lần. Kết quả cuối cùng là kết quả cao nhất.
 • Quà tặng khuyến khích dành cho các em sinh viên đạt kết quả cao nhất trong bài trắc nghiệm cuối khóa.

Nội dung thông đã triển khai Chương trình phát triển kỹ năng học tập - làm việc cho tân sinh viên ĐH khóa 14

 • Chủ Nhật, 08:22 17/05/2020

Tags: Workingkills