Hội thảo đào tạo phần mềm BIM Revit cho sinh viên Đại học khóa 11

Viện công nghệ HaUI và tập đoàn xây dựng MEIHART Singapore tổ chức hội thảo khóa học phần mềm mô phỏng thông tin tòa nhà BIM Revit và tìm kiếm sinh viên để tham gia khóa đào tạo miễn phí trong 1 tháng để có thể đi làm M&E cho công ty xây dựng Tham & Wong (Vietnam).

Thời gian: 9:00 thứ 6 , ngày 22/11/2019

Địa điểm: tầng 4, nhà A1

Sinh viên năm cuối (Đại học khóa 11) và sinh viên có mối quan tâm được mời tham gia hội thảo và tuyển chọn học viên cho khóa học.

Thư mời về nội dung hội thảo trong file đính kèm. /media/29/uffile-upload-no-title29704.pdf

  • Thứ Ba, 15:58 19/11/2019