Danh sách đủ điều kiện làm Đồ án Tốt nghiệp sau khi duyệt đơn

Sau khi tiếp nhận đơn xin xem xét làm đồ án của sinh viên khoa điện tử tiến hành rà soát và tổng hợp kết quả báo cáo nhà trường, kết quả được duyệt như sau:

Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án ngành Điện tử Truyền thông: Tải về tại đây

Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án ngành Kỹ Thuật Máy tính: Tải về tại đây

Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án ngành Mạng máy tình và Truyền thông dữ liệu: Tải về tại đây

Lưu ý:

Những sinh viên đủ điều kiện làm đồ án sẽ được hệ thống duyệt làm đồ án (không phải đăng ký trên trang sv.dhchn.vn)

Những sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án phải đăng ký các môn thay thế đồ án xong trước ngày 28/02/2020 để đảm bảo tiến độ ra trường (vào trang sv.dhcnhn.vn để đăng ký)

Nếu gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký học tập các sinh viên liên hệ với thầy cô cố vấn học tập để được tư vấn và giải đáp.

Nội dung chi tiết kế hoạch học tập kỳ 2 ĐH khóa 11: Tải về tại đây

  • Thứ Năm, 11:27 13/02/2020

Tags: