Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH Khóa 11 khoa Điện tử

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

1. Sinh viên các lớp Đại học K11 do khoa Điện tử quản lý (gồm ngành các ngành ĐTVT, KTMT, MMT & TTDL) căn cứ vào danh sách các giảng viên tham gia hướng dẫn (phụ lục 1) đăng ký giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (TTTN) theo mẫu DK01 (phụ lục 2). Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu làm thêm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp (Mẫu 1 file đính kèm).

Thời hạn đăng ký: từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 06/12/2019.

Sinh viên nộp bản đăng ký giảng viên hướng dẫn và đơn xin thực tập ngoài trường cho cô Lưu Thị Huyền hoặc thầy Kiều Thanh Uy tại văn phòng Khoa (chú ý phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn, giảng viên khi ký đồng ý hướng dẫn sinh viên phải kiểm soát số lượng theo quy định ở mục 2) trong khoảng thời gian đăng ký.

Với các sinh viên không liên hệ được giảng viên hướng dẫn, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên.

Công bố danh sách phân công giáo viên hướng dẫn TTTN: 10/12/2019

2. Số lượng sinh viên mỗi giảng viên có thể hướng dẫn (trường hợp đặc biệt do Trưởng khoa quyết định):

Hệ

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

ĐH K11

≤ 17 sinh viên

≤ 10 sinh viên(*)

(*): Đối với GVHD có trình độ Tiến sĩ, số lượng tối đa là 15 SV.

3. Sinh viên làm ĐATN (khoa sẽ thông báo về việc thực hiện làm ĐATN sau khi có thông báo chính thức từ trường) sẽ được giảng viên hướng dẫn TTTN tiếp tục hướng dẫn nhưng phải đảm bảo quy định ở mục 2. Nếu số lượng SV/GV vượt quá định mức cho phép, Trưởng bộ môn báo cáo Ban chủ nhiệm khoa xem xét giải quyết.

4. Sinh viên làm TTTN phải có Phiếu giao thực tập tốt nghiệp (phụ lục 3) và được Trưởng khoa duyệt trước khi thực hiện. Hạn nộp Phiếu giao thực tập tốt nghiệp: muộn nhất ngày 15/12/2019.

- Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu:

+ SV làm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp theo mẫu 1 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ GVCN lập danh sách theo mẫu 2, 3 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ GVHD thực hiện lấy ý kiến khảo sát doanh nghiệp 01 tuần trước khi kết thúc thực tập theo mẫu 4 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ Khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực hiện trả lời khảo sát thực tập theo mẫu 5 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường), in phiếu trả lời và đóng vào báo cáo thực tập tốt nghiệp.

5. Trong quá trình làm TTTN và ĐATN, nếu sinh viên có mô hình, sản phẩm thực tế, Khoa không có chủ trương giữ lại. Khoa chỉ giữ lại các mô hình học cụ làm theo kế hoạch của Khoa và được Giám hiệu phê duyệt, sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí sau khi được Nhà trường nghiệm thu.

Đề nghị sinh viên, giảng viên hướng dẫn và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Nội dung chi tiết: /media/29/uffile-upload-no-title29705.pdf

QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường: /media/29/uffile-upload-no-title29706.pdf.

Mấu đăng ký GVHD (sinh viên nộp về Văn phòng khoa trước ngày 06/12/2019) : /media/29/uffile-upload-no-title29708.doc

SV làm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp theo mẫu 1 : Mẫu đơn xin thực tập Doanh nghiệp

  • Thứ Sáu, 14:48 22/11/2019

Tin tiêu điểm

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019
Sinh viên khoa Điện tử với cuộc thi "Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2019"

Sinh viên khoa Điện tử với cuộc thi "Tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2019"

Thứ Năm, 10:46 07/11/2019

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Ba, 00:00 05/11/2019
Chi bộ Điện tử tham quan học tập tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2019

Chi bộ Điện tử tham quan học tập tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2019

Thứ Hai, 10:00 28/10/2019
Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam

Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam

Thứ Tư, 10:37 09/10/2019

Các bài đã đăng

Thông báo khoa Điện tử về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy từ 6/4 đến 19/4/2020

Thông báo khoa Điện tử về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy từ 6/4 đến 19/4/2020

Chủ Nhật, 14:24 05/04/2020
Trung tâm CNTT thông báo lịch học trực tuyến

Trung tâm CNTT thông báo lịch học trực tuyến

Thứ Năm, 07:55 26/03/2020

Thông báo khoa Điện tử về việc thực hiện kế hoạch đào tạo từ ngày 23/3/2020 đến 05/04/2020

Thứ Bảy, 16:47 21/03/2020

Thông báo khảo sát chương trình thực tập tốt nghiệp năm 2020

Thứ Năm, 10:15 27/02/2020

Thông báo về việc thực hiện ĐATN cho sinh viên Đại học chính quy Khóa 11

Thứ Năm, 09:09 27/02/2020
Kế hạch tập trung cố vấn học tập sinh viên khoa Điện tử học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Kế hạch tập trung cố vấn học tập sinh viên khoa Điện tử học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thứ Ba, 13:52 19/11/2019
Thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thứ Sáu, 10:02 15/11/2019
Danh sách sinh viên nhận HB kỳ 2 và Khen thưởng năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên nhận HB kỳ 2 và Khen thưởng năm học 2018-2019

Thứ Tư, 16:06 06/11/2019

Thông báo hội thảo Letco

Thứ Tư, 09:47 16/10/2019
Danh sách sinh viên phải kê lại biểu mẫu TK1 - TS để nhà trường mua BHYT

Danh sách sinh viên phải kê lại biểu mẫu TK1 - TS để nhà trường mua BHYT

Thứ Năm, 15:55 03/10/2019

Video giới thiệu