Danh sách sinh viên nhận HB kỳ 2 và Khen thưởng năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên nhận học bổng kỳ 2 và khen thưởng năm học 2018-2019 hệ Đại học khóa 11-12-13 được ban hành kèm theo Quyết định từ 1159 đến 1164/QĐ-ĐHCN ngày 01 tháng 11 năm 2019. Danh sách kèm theo:

Học bổng ĐH K11 học kỳ 6:/media/29/uffile-upload-no-title29690.pdf

Khen thưởng ĐH K11: /media/29/uffile-upload-no-title29691.pdf

Học bổng ĐH K12 học kỳ 4: /media/29/uffile-upload-no-title29692.pdf

Khen thưởng ĐH K12: /media/29/uffile-upload-no-title29693.pdf

Học bổng ĐH K13 học kỳ 2: /media/29/uffile-upload-no-title29694.pdf

Khen thưởng ĐH K13: /media/29/uffile-upload-no-title29695.pdf

Danh sách sinh viên chưa có số tài khoản ngân hàng để nhà trường thực hiện chi trả học bổng và khen thưởng: /media/29/uffile-upload-no-title29696.xls

Nhà trường yêu cầu những sinh viên có tên trong file excel "DS SV chưa có STK" là những sinh viên có tên trong danh sách nhận HB, KT chính thức nhưng chưa có số tài khoản ngân hàng:

- Nộp 01 bản photo CMT/CCCD (không cần công chứng) có GHI THÔNG TIN mã sinh viên, lớp, khóa và 01 số tài khoản ĐỨNG TÊN SINH VIÊN tại ngân hàng Vietin/BIDV/Liên Việt (giới hạn 03 ngân hàng)

- Thời hạn: chậm nhất 15h thứ 4 ngày 13/11/2019

- Địa điểm: phòng 106 nhà A8.

Lưu ý:

- Những sinh viên có tên trong danh sách PDF mà không có tên trong danh sách Excel tức là đã có số tài khoản hợp lệ nên không cần nộp bổ sung.

- Quá thời hạn trên sinh viên không thực hiện mở thẻ, nộp giấy tờ liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  • Thứ Tư, 16:06 06/11/2019