Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học

Căn cứ kế hoạch đón sinh viên nhập học năm học 2020 khoa Điện tử triển khai lịch họp lớp khóa 15 như sau:

1. Kế hoạch đầu khóa sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử
Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học2. Kế hoạch họp lớp khóa 15 khoa điện tử

Thời gian: thứ 6, ngày 16/10/2020.

Địa điểm tầng 1,2 nhà C2

Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học

  • Thứ Hai, 16:24 12/10/2020