Thông báo lập danh sách vắng thi có lý do các ca thi từ từ 13/9 đến 31/12/2021

Hiện tại TT Khảo thí đang lọc danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi bổ sung các ca thi từ 13/9 đến 31/12/2021. Vậy kính đề nghị các đơn vị đào tạo thống kê giúp các trường hợp sinh viên báo không thể dự thi có lý do chính đáng để TT Khảo thí đưa vào danh sách sv đủ điều kiện thi bổ sung để tổ chức trong thời gian tới.

Thực hiện thông báo của trung tâm khảo thí về việc: Lập danh sách sinh viên vắng thi có lý do để đưa vào danh sách sinh viên đủ điều kiện thi bổ sung các ca thi từ 13/9 đến 31/12/2021 khoa Điện tử thông báo đến toàn bộ các sinh viên

Những sinh viên thuộc diện hoãn thi trong thời gian trên tải đơn xin thi bổ sung (mẫu kèm theo) chèn ảnh minh chứng đã thông báo với GVCN tại thời điểm trước ca thi.

Sinh viên Gửi đơn sau khi đã điền đủ thông tin cho GVCN qua 2 hình thức

- Gửi qua google driver bằng cách chèn đơn vào link : https://drive.google.com/drive/folders/12fQbedZVelbx1DtR6QBhd3NIVGcLF6D6?usp=sharing

- Hoặc gửi đơn trực tiếp qua GVCN qua zalo (thầy Uy: 0913871013; cô Huyền: 0977215905)

Thời gian nhận đơn đến trước 11h00 ngày 18/01/2022.

  • Thứ Bảy, 16:15 15/01/2022