Thông báo lịch các công ty về trường gặp sinh viên thực tập

Căn cứ vào lịch về giới thiệu và phổ biến những thông tin cần lưu ý trước khi đi thực tập, các em sắp xếp thời gian để có mặt đầy đủ đúng giờ để nghe phổ biến, nếu không dự được thì phải nghe lại phổ biến từ các bạn đi dự

1. Lịch tập trung phổ biến của công ty Toyodenso

Thời gian: 09:15, sáng thứ 4 ngày 06/01/2021 tại phòng 616 nhà A7

2 Lịch tập trung phổ biến của công ty Foxconn

Em gửi các thầy/cô thông báo về việc Foxconn giới thiệu chương trình thực tập tốt nghiệp cho SV ĐH K12, cụ thể:
- Thời gian: 09:00, thứ 4 ngày 06/01/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3
* Các thầy/cô thông báo đến SV đã đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Foxconn được biết để đến tham dự chương trình.
* Ghi chú: SV bận thi không đến được thì cập nhật thông tin chương trình từ SV đến tham dự!

3. Lịch tập trung phổ biến của công ty Canon Hưng Yên

- Thời gian: 09h15 sáng thứ 5 ngày 07/01/2021
- Địa điểm: Phòng họp Khoa Điện tử tầng 12 nhà A1

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tại các công ty: Tải về (danh sách này tiếp tục cập nhật địa điểm thực tập của sinh viên)

  • Thứ Năm, 16:04 31/12/2020

Tags: