Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH Khóa 12

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên các lớp Đại học K12 và sinh viên các khóa chưa hoàn thành TTTN và ĐATN

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên các lớp Đại học K12, sinh viên Liên thông Cao đẳng nghề - Đại học K14 và SV các khóa trước còn nợ các học phần TTTN và ĐATN do khoa Điện tử quản lý (gồm ngành các ngành: CNKT Điện tử Viễn thông, CNKT Máy tính, Mạng máy tính & Truyền thống dữ liệu). Cụ thể như sau:

1. Sinh viên thuộc các đối tượng trên căn cứ vào danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn (phụ lục 1) để đăng ký giảng viên hướng dẫn TTTN theo mẫu DK01 (phụ lục 2). Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu làm thêm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp (Mẫu 1 tải về) Hoàn thành các xác nhận của mẫu này nộp về văn phòng khoa trước ngày 20/12/2020.

Mặt khác nhà trường đã và đang liên hệ các doanh nghiệp để tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp; do vậy các em sinh viên cần theo dõi các thông báo của khoa và nhà trường để cập nhật.

Thời hạn đăng ký: từ ngày18/11/2020 đến hết ngày 18/12/2020.

Sinh viên nộp bản đăng ký giảng viên hướng dẫn và đơn xin thực tập ngoài trường cho cô Lưu Thị Huyền hoặc thầy Kiều Thanh Uy tại văn phòng Khoa (chú ý phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn, giảng viên khi ký đồng ý hướng dẫn sinh viên phải kiểm soát số lượng theo quy định ở mục 2) trong khoảng thời gian đăng ký.

Với các sinh viên không liên hệ được giảng viên hướng dẫn, Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên.

Công bố danh sách phân công giảng viên hướng dẫn TTTN: 22/12/2020

2. Số lượng sinh viên mỗi giảng viên có thể hướng dẫn (trường hợp đặc biệt do Trưởng khoa quyết định):

Hệ

Thực tập tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

ĐH K12

≤ 17 sinh viên

≤ 10 sinh viên(*)

(*): Đối với GVHD có trình độ Tiến sĩ, số lượng tối đa là 15 SV.

3. Sinh viên làm ĐATN (Khoa sẽ thông báo về việc thực hiện làm ĐATN sau khi có thông báo chính thức từ trường) sẽ được giảng viên hướng dẫn TTTN tiếp tục hướng dẫn nhưng phải đảm bảo quy định ở mục 2. Nếu số lượng SV/GV vượt quá định mức cho phép, Trưởng bộ môn báo cáo Ban chủ nhiệm khoa xem xét giải quyết.

4. Sinh viên làm TTTN phải có Phiếu giao thực tập tốt nghiệp (phụ lục 3) và được Trưởng khoa duyệt trước khi thực hiện.

Hạn nộp Phiếu giao thực tập tốt nghiệp: GVHD nộp phiếu giao TTTN cho giáo vụ khoa muộn nhất ngày 04/01/2021.

- Đối với sinh viên thực tập ngoài trường, yêu cầu:

+ SV làm đơn xin thực tập tại doanh nghiệp theo mẫu 1 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ GVCN lập danh sách theo mẫu 2, 3 (QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường). Đ/c Kiều Thanh Uy tổng hợp danh sách SV đăng ký TTTN và các biểu mẫu đăng ký gửi về TT Hợp tác doanh nghiệp trước ngày 25/12/2020 để hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho SV theo đúng quy định tại thông báo số 188/TB-ĐHCN ngày 02/11/2020 (tải thông báo) .

+ Ngoài việc hoàn thành các biểu mẫu đăng ký, SV phải thực hiện đăng ký vào các lớp học phần TTTN qua mạng internet trong thời gian quy định của nhà trường tại trang web https://sv.dhcnhn.vn.

+ GVHD thực hiện lấy ý kiến khảo sát doanh nghiệp 01 tuần trước khi kết thúc thực tập theo mẫu 4(QĐ số 1488/QĐ-ĐHCN về quản lý SV thực tập, trải nghiệm ngoài trường).

+ Khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực hiện trả lời khảo sát thực tập trên hệ thống Đại học điện tử. GVHD có trách nhiệm kiểm tra việc hoàn thành khảo sát TTTN và xác nhận vào quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên.

5. Trong quá trình làm TTTN và ĐATN, nếu sinh viên có mô hình, sản phẩm thực tế, Khoa không có chủ trương giữ lại. Khoa chỉ giữ lại các mô hình học cụ làm theo kế hoạch của Khoa và được Giám hiệu phê duyệt, sinh viên sẽ được Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí sau khi được Nhà trường nghiệm thu.

Đề nghị sinh viên, giảng viên hướng dẫn và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Nội dung chi tiết (tải về)

  • Thứ Năm, 14:12 19/11/2020

Tin tiêu điểm

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Vòng chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khoa Điện tử 2021 - Electronic's Got Talent"

Thứ Ba, 08:50 27/04/2021
Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020

Các bài đã đăng

Đối chiếu dữ liệu xét Học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2020-2021

Đối chiếu dữ liệu xét Học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Ba, 17:03 04/05/2021
Triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số đối với sinh viên

Triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số đối với sinh viên

Thứ Tư, 15:46 28/04/2021

Kế hoạch tổ chức tuần lễ hướng nghiệp năm 2021

Thứ Sáu, 12:15 23/04/2021
Thông báo kế hoạch tham quan nhà máy Honda Việt Nam

Thông báo kế hoạch tham quan nhà máy Honda Việt Nam

Thứ Hai, 11:30 19/04/2021

Thông báo lịch nghỉ lễ tháng 4 và kế hoạch học kỳ phụ hè 2021

Thứ Hai, 09:29 19/04/2021
Danh sách tốt nghiệp Tháng 6 năm 2020

Danh sách tốt nghiệp Tháng 6 năm 2020

Thứ Tư, 13:43 11/11/2020
Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sinh viên Đại học khóa 11

Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sinh viên Đại học khóa 11

Thứ Sáu, 15:53 06/11/2020

Thông báo tổ chức TTTN và ĐATN cho SV K12 học vượt và SV các khóa đủ điều kiện

Thứ Ba, 19:10 27/10/2020
Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học

Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học

Thứ Hai, 16:24 12/10/2020
Thông báo về việc hoàn thành Chuẩn đầu ra Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đối với SV ĐH K12, K13

Thông báo về việc hoàn thành Chuẩn đầu ra Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đối với SV ĐH K12, K13

Thứ Ba, 13:29 06/10/2020

Video giới thiệu