Thông báo về việc đánh giá Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 11

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K11 và Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ký ngày 14/02/2019, về việc Ban hành Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Để đảm bảo thống nhất chung giữa các hội đồng về việc đánh giá ĐATN của sinh viên đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K11Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ký ngày 14/02/2019, về việc Ban hành Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Để đảm bảo thống nhất chung giữa các hội đồng về việc đánh giá ĐATN của sinh viên đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

1. Nộp ĐATN:

Thực hiện Điều 6 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN.

Một số quy định cụ thể:

  • SV nộp 01 quyển bìa cứng (có chữ ký xác nhận của GVHD vào trang phụ bìa) và 3-4 quyển bìa mềm (theo số lượng ủy viên của từng hội đồng) cho ủy viên thư ký của hội đồng trước thời gian bảo vệ ít nhất 07 ngày, 01 bản điện tử (ghi đĩa CD, các hội đồng thu trực tiếp bản mềm lưu vào 1 folder của hội đồng) và các sản phẩm khác theo yêu cầu của đề tài cùng với phiếu theo dõi tiến độ.
  • Ủy viên thư ký hội đồng kiểm tra, đối chiếu các tài liệu của SV nộp theo quy định, nếu không đúng yêu cầu thì trả lại sinh viên để hoàn thiện.
  • Quyển báo cáo theo đúng định dạng quy định theo phụ lục quyết định số 123/QĐ-ĐHCN. Trang bìa thống nhất theo định dạng file đính kèm thông báo này.

2. Chấm ĐATN

Thực hiện Điều 8 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN.

Một số quy định cụ thể:

  • Mẫu phiếu chấm (dự thảo) cho CBHD, người phản biện và thành viên hội đồng theo file đính kèm.
  • Trước khi bảo vệ ít nhất 05 ngày, ủy viên thư ký gửi quyển bản cứng hoặc bản mềm cho người chấm phản biện;
  • Trước khi bảo vệ ít nhất 02 ngày, người chấm phản biện và CBHD nộp phiếu chấm cho ủy viên thư ký hội đồng.
  • Nếu có trường hợp người phản biện không đồng ý cho SV bảo vệ ĐATN trước hội đồng, ủy viên thư ký báo cáo ngay chủ tịch hội đồng xem xét để báo cáo Khoa xử lý theo quy định tại điều 9 của quyết định số 123/QĐ-ĐHCN)

3. Quy trình buổi bảo vệ ĐATN

Thực hiện Điều 11 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN.

Lưu ý điểm 7, điều 11: Hội đồng họp và công bố kết quả chính thức của đợt bảo vệ cho tất cả các SV trước khi HĐ tuyên bố kết thúc đợt bảo vệ (trong QĐ là công bố trước khi kết thúc buổi bảo vệ).

4. Hồ sơ của hội đồng

Thực hiện Điều 12 Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN.

Một số quy định cụ thể:

  • Các hội đồng nộp toàn bộ biên bản, hồ sơ bảo vệ ĐATN (quyển bìa cứng ĐATN của SV; đĩa CD lưu bản điện tử ĐATN; Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá ĐATN của hội đồng; Phiếu chấm của CBHD, người phản biện, các thành viên hội đồng; Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện ĐATN, tóm tắt ĐATN có xác nhận của GVHD, folder chứa file mềm tài liệu nộp của SV) về khoa cho đ/c Vũ Thị Hạnh, hạn cuối ngày 04/06/2020.
  • Khoa rà soát, hoàn thiện và nộp hồ sơ tới các bộ phận liên quan theo quy định.

5. Sản phẩm của ĐATN

Trong quá trình làm ĐATN, nếu sinh viên có mô hình, sản phẩm thực tế, Khoa không có chủ trương giữ lại. Các hội đồng chịu trách nhiệm bảo quản sản phẩm đề tài của SV và trả lại SV sau khi kết thúc đợt bảo vệ.

Đề nghị sinh viên, giảng viên hướng dẫn và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Một số mẫu biểu liên quan:

- Phụ lục Quy định làm đồ án.

- Bìa báo cáo và phiếu chấm dành cho CBHD

- Danh sách các Hội đồng chấm Đồ án khoa Điện tử

- Danh sach sinh viên thực hiện ĐATN và Hội Đồng

  • Thứ Ba, 08:03 19/05/2020

Tin tiêu điểm

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Chung kết và Bế mạc cuộc thi sinh viên với ý tưởng khoa học - Student's scientific ideas 2020

Thứ Tư, 08:16 16/09/2020
Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên khoa Điện tử

Thứ Sáu, 10:00 11/09/2020
Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 11:00 28/07/2020
Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam cấp trường năm 2020

Thứ Năm, 15:27 18/06/2020
18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

18 đội tham gia tranh tài tại cuộc thi sáng tạo robot mini khoa điện tử năm 2019

Thứ Hai, 14:36 11/11/2019

Các bài đã đăng

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH Khóa 12

Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp SV ĐH Khóa 12

Thứ Năm, 14:12 19/11/2020
Danh sách tốt nghiệp Tháng 6 năm 2020

Danh sách tốt nghiệp Tháng 6 năm 2020

Thứ Tư, 13:43 11/11/2020
Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sinh viên Đại học khóa 11

Kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sinh viên Đại học khóa 11

Thứ Sáu, 15:53 06/11/2020

Thông báo tổ chức TTTN và ĐATN cho SV K12 học vượt và SV các khóa đủ điều kiện

Thứ Ba, 19:10 27/10/2020
Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học

Kế hoạch họp lớp và đón sinh viên Đại học khóa 15 khoa Điện tử về nhập học

Thứ Hai, 16:24 12/10/2020

Dữ liệu xét học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chủ Nhật, 10:00 17/05/2020
Thông báo tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sỹ quan dự bị

Thông báo tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp ĐH đi đào tạo sỹ quan dự bị

Thứ Ba, 11:33 12/05/2020

Thông báo thực hiện kế hoạch đào tạo từ ngày 04/05/2020

Thứ Ba, 10:16 05/05/2020
Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020

Thứ Ba, 11:40 28/04/2020
Kế hoạch dạy học từ ngày 20-4 đến 03-5-2020

Kế hoạch dạy học từ ngày 20-4 đến 03-5-2020

Thứ Năm, 17:11 16/04/2020

Video giới thiệu