Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 2 - 2021

Căn cứ tiến độ đào tạo và kết quả học tập của sinh viên Đại học, Cao đẳng và CĐ liên thông theo học chế Tín chỉ kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 2 năm 2021 như sau

Thời gian hệ thống xét tốt nghiệp : Dự liến 04/2/2021

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong đợt tháng 2 năm 2021 cần lưu ý các việc sau:

- Kiểm tra lại kết quả và điều kiện về Ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng CNTT, GDTC,GDQP-AN trong hệ thống đại học điện tử (sv.dhcnhn.vn) xong trước ngày 25/1/2021; Nếu có vướng mắc gì sinh viên lên hệ tại các văn phòng khoa, trung tâm để được giải đáp.

- Kiểm tra các thông tin về họ tên, ngày sinh, nơi sinh và giới tính trong trang đại học điện tử. Sau khi gửi yêu cầu thành công, sinh viên mang giấy khai sinh (bản phô tô có công chứng hoặc bản gốc) lên phòng 203 nhà A2 gặp thầy Mai Đức Thế để đối chiếu và cập nhật vào hệ thống.

- Kiểm tra kết quả học tập vào mục "theo dõi kết quả học tập" và chọn "Trung bình chung tích lũy" để kiểm tra điểm chung bình trung tích lũy, tổng số tín chỉ tích lũy .... nếu có sai xót sinh viên gặp giáo vụ khoa hoặc cố vấn học tập để được hỗ trợ giải quyết.

- Hủy các học phần tự chọn nếu số lượng tự chọn trong nhóm lớn hơn số lượng học phần qui định phải tích lũy...

- Đăng ký xét tốt nghiệp sớm hoặc xin hoãn xét tốt nghiệp..

- Hoàn hành học phí lệ phí theo qui định.

Đến 24h00 ngày 04/2/2021 hệ thống sẽ ghi nhận kết quả và sinh viên không thay đổi được trạng thái đã đăng ký hoặc hoãn xét tốt nghiệp.

Nội dung chi tiết (tải về)

  • Thứ Sáu, 08:33 22/01/2021