Bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn kỹ thuật Điện tử và Ô tô (Dự án Vitask)

Chiều ngày 14/8/2020, tại tầng 4 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức Điện tử; 40 sinh viên khoa Điện tử và khoa Ô tô đã được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Xem thêm

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng về Điện tử (Vitask)

Quyền lợi của SV: được tham gia khóa học miễn phí, được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học, được giảng dạy bởi giáo sư Hàn Quốc (có phiên dịch sang tiếng Việt).

Xem thêm