Danh sách tốt nghiệp Tháng 6 năm 2020

Thời gian: 13h30 thứ 6, ngày 13/11/2020 Đia điểm: Hội trường tầng 3 nhà A11

Nội dung thông báo đã được nêu đầy đủ trong tin bài mời xem ở fee.haui.edu.vn/begiangk11

Danh sách tốt nghiệp tháng 6 năm 2020. Tải về

Danh sách lên bục nhận bằng tượng trưng và chụp ảnh là những SV tốt nghiệp Xuất sắc và Giỏi để ban tổ chức chuẩn bị dữ liệu đề nghị các em xác nhận về dự lễ và điền vào fom thu thập sau: Google/fom

Danh sách nhận học bổng Nitori 2020: Tải về

Danh sách khen thưởng Đại học khóa 11 nhận tiền mặt : Tải về Danh sách và quyết định đầy đủ : Tải về

Các bạn sinh viên K11 điền vào fom thu thập thông tin này để ban tổ chức lấy dữ liệu tổ chức bế giảng cho chu đáo thời gian hoàn thành trước 12h00 12/11/2020 điền ngay: link thu thập thông tin

  • Thứ Tư, 13:43 11/11/2020

Tags: